Januari: Maand met Duurzame Toekomst

In totaal werden ca 4.400 passage geregistreerd waarvan ca 100 in de nacht.
Regelmatig omstreeks 23.00 wordt veel overlast ervaren van een laag overvliegend vrachtkist van Martinair.
B.v. op 17 januari was het ook weer raak met de MPH8341 die met  96.2 dB(A) op een hoogte van 655m  overdenderde.
Zouden dit de oude KLM kisten zijn die de maatschappij zou uit faseren maar waar de bewoners toch de overlast van blijven houden ?
Het was ook de maand waar de bewoners en de bestuurders zich beiden tegen groei Schiphol tot 2023  uitspraken,  met het gevolg geen Alders advies en  de bal nu bij de Tweede Kamer ligt.

Een slag gewonnen maar …….

Reacties uitgeschakeld voor Januari: Maand met Duurzame Toekomst

Bewoners: Eis Blijvende Groeistop Schiphol

 

 

 

 

 

Publicatie: Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL)

Op 10 november gaan de kiesmannen van de ORS in gesprek met directeur Benschop van de Schiphol Group. De luchtvaartsector wil de groei van omzet en winst veiligstellen. De bewoners verdedigen de zwaarbelaste leefomgeving, volksgezondheid en het klimaat. Dit is het moment voor de bewonersorganisaties, kiesmannen en clustervertegenwoordigers in de ORS om duidelijk op te komen voor de leefomgeving en het klimaat. De bewonersclaim op een groeistop nu luid en duidelijk naar buiten te brengen.
Door massale slaapverstoring en ergernis wordt de gezondheid ernstig bedreigd van veel meer mensen rond Schiphol dan de geluidsnormen toelaten. Dat blijkt zowel uit het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie als uit het onderzoek van de GGD in onze regio. Serieuze oplossingen vergen eigenlijk krimp. Het is onbegrijpelijk dat bestuurscolleges die voor de gezondheid en veiligheid van hun burgers verantwoordelijk zijn, toch voor meer luchtverkeer pleiten.
De CO2-uitstoot van de luchtvaart op Schiphol is nu maar liefst 250% van die 1990, terwijl het juist richting 50% in 2030 zou moeten gaan. Ook dat vergt krimp volgens deskundige Paul Peeters. Het IPCC heeft niet voor niets voor de zeer ernstige gevolgen van te hoge opwarming gewaarschuwd. Het is onbegrijpelijk dat bestuurscolleges die hard aan CO2-reductie moeten werken, toch voor groei van Schiphol pleiten.
De luchtvaartsector heeft een Actieplan gepubliceerd waarin weliswaar forse besparingen gesuggereerd worden, maar in feite volumegroei zowat alle klimaatwinst meteen weer tenietdoet. De gebruikelijke misleiding dus. Er is op Schiphol nog niets veranderd.
Een blijvende groeistop is niet slecht voor de economie. Integendeel. Het kabinetsbeleid is tegenwoordig niet meer op algehele volumegroei gericht. Dus ook niet meer op Schiphol als grootste hub van Europa met de meeste vliegbewegingen en meeste passagiers. Dat mainportbeleid uit de vorige eeuw is voorbij.
Dit kabinet streeft wel selectief naar een goede bereikbaarheid en vestigingsklimaat voor de moderne economie van Nederland, met tal van internationale contacten in bedrijfsleven, cultuur, wetenschap en onderwijs. Schiphol en andere nabije grote luchthavens bieden mondiale netwerken voor mensen die voor hun werk naar andere landen moeten reizen.
Bereikbaarheid is ook nuttig om bezoekende toeristen te ontvangen die over een serieus reisbudget beschikken. De toeristenindustrie en Amsterdam zitten namelijk absoluut niet te wachten op een nog grotere tsunami van low cost toeristen.
Het gaat in dit selectieve kabinetsbeleid om hoogstens een derde van het totale aantal passagiers. Er is op Schiphol ruimte zat om nog tientallen jaren tot bijna 3% jaarlijkse groei op te vangen van economisch nuttig luchtvervoer tussen Nederland en de wereld. Zonder één extra vliegbeweging.
Dit kan de WTL met harde cijfers aantonen. Ook blijkt uit de cijfers dat de volumegroei van de sector vrijwel geen extra economisch voordeel oplevert, maar wel grote nadelen voor de omgeving en het klimaat.
Dit is het moment voor de bewonersorganisaties, kiesmannen en clustervertegenwoordigers in de ORS om duidelijk op te komen voor de leefomgeving en het klimaat. De bewonersclaim op een groeistop nu luid en duidelijk naar buiten te brengen. Geen duimbreed toegeven aan de schadelijke groeidwang van de sector. De regering en Kamerleden, wethouders en gedeputeerden, raads- en statenleden aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor volksgezondheid en klimaat, die beide uit de hand dreigen te lopen. En de regering ervan overtuigen dat ze de omzetgerichte groeiclaim van de sector gerust naast zich neer kan leggen. Want die is voorbij.

Reacties uitgeschakeld voor Bewoners: Eis Blijvende Groeistop Schiphol

Oktober: Ook start maatschappelijke discussie Schiphol

 

Oktober kende ruim 6.000 passages waarvan 450 in de nachtelijke uren.
1 Meetpunt was een paar dagen buiten gebruik.
ca 40% vloog lager dan 1.000 meter.

Oktober is ook de maand waarin de brede maatschappelijke discussie over Schiphol door de overheid is gestart en de Wereld Gezondheids Organisatie haar rapport publiceerde met geluidsnormering van 45dB Lden overdag en 40dB Lden in de nacht !!!
De discussie wordt op vele platformen gevoerd zoals Provinciale Tafels, Internet enquête,  Twitter discussie op 14 en 15 november en ook lokale Huiskamer gesprekken.

De werkgroep participeert in deze discussie uitgaande van o.m de volgende standpunten :

 • Geen permanente groei op huidige locatie.
 • Discussie voor  langere termijn kan alleen gevoerd worden als er een duidelijke visie voor de toekomst is vastgelegd.
 • Gezondheid van direct omwonenden moeten de beleidsbepalende factoren worden bij verdere ontwikkelingen.
 • Expliciete (aparte Tafel) medische discussie i.z gezondheid gevolgen.
Reacties uitgeschakeld voor Oktober: Ook start maatschappelijke discussie Schiphol

September, start charme offensief rondom Schiphol

De maand september vertoonde het vertrouwde overlast profiel van ca 6.400 passages waarvan 500 in de nacht.
30% vloog lager dan 1.000 meter en de gemiddelde hoogte bedroeg 1.006 meter!

 

In September startte de nieuwe CEO Schiphol het charme offensief  met een interview waarin hij aankondigde “Matiging Groei van Schiphol ” na te streven.
In het Parool van 22 sept concludeerde de voorzitter van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart dat het scenario dat Benschop beoogt een groei betekent tot 600.000 vliegbewegingen in 2030 en in 2050 worden dat er 800.000.

Conclusie van werkgroep: De desastreuse impact voor gezondheid omwonenden en klimaat, wordt genegeerd.

Reacties uitgeschakeld voor September, start charme offensief rondom Schiphol

Eind rustige Zomer, begin hete Herfst

 

 

 

Duidelijk merkbaar dat de laatste week van juli het einde van een rustige zomer in luidde en de wind weer vaker uit zuidelijke richting kwam, waardoor Kaagbaan voor startend verkeer werd ingezet en het aantal passages en  de overlast toenam.
In juli vlogen  ca 3.500 (300 in de nacht) over Leimuiden en in augustus waar dat er 6.650 (600 in de nacht).

Een hete Herfst staat voor de deur wat betreft het Schiphol dossier:

 • De MER (Milieu Effect rapportage ) zal, na jaren, eindelijk worden uitgebracht op basis waarvan voor het  de groeimogelijkheden voor Schiphol zullen worden bepaald.
  De bewonersdelegatie volgt de ontwikkelingen met argusogen en zal de uitkomsten zeer kritisch toetsen om eenzijdig “rijk rekeningen” te voorkomen.
 • Ook zal met de uitvoering van de Luchtruimvisie , waarmee de afgelopen jaren niets is gedaan, weer doorgestart worden. Het gaat daarbij om het luchtruim, efficiënt, internationaal aansluitend,  in te delen hierbij zullen nieuwe routes  worden ontwikkeld worden met gevolgen voor de geluidcontouren en dus bewoners.
 • Ook zal gestart worden met het ontwikkelen van de Luchtvaarnota, waarbij de contouren aangegeven gaan worden waarbinnen de Luchtvaart in Nederland zich in de toekomst kan ontwikkelen.
  In dit proces zal in allerlei vormen, huiskamer gesprekken , seminars etc, zoveel mogelijk betrokken partijen gaan participeren.
 • Het microklimaat Leimuiden nadert de finale besluitvorming.

Al deze ontwikkelingen zullen invloed  hebben op de leefomgeving in Kaag en Braassem,  alertheid is geboden van  zowel de Gemeente als de Werkgroep maar ook de bewoners!

Reacties uitgeschakeld voor Eind rustige Zomer, begin hete Herfst
Sluit Menu