20 Ke beleidsregel aan de ketting

De gemeente Kaag en Braassem heeft met grote  meerderheid (CDA, PRO, SvKB en D66) maandagavond de beleidsregel over bouwen binnen de 20Ke contour verworpen, alleen VVD en LKB stemden voor. De beleidsregel  hield  o.m in dat nieuwe bewoners in het gebied een kettingbeding zouden moeten tekenen om te verklaren dat zij zich rekenschap gaven van de geluidsoverlast nu en in de toekomst. Dit met een boete beding van 100.000 Euro.
Pro, SvKB en D66 steunde de motie van het CDA (Doze) om dit onderwerp binnen de ORS (Omgevingsraad Schiphol) te behandelen immers de beleidsregel was buiten de ORS om tot stand gekomen.

Ook een tweede motie van het CDA (Doze) werd aangenomen met  alleen VVD en LKB tegen.
De motie riep het college op proactief weerstand te bieden tegen de groei van Schiphol op de huidige locatie om daarmee een toename van de overlast te voorkomen.

De werkgroep is verheugd over deze daadkracht en vindt dit een uitstekende basis voor de nieuwe Raad om haar verantwoordelijkheid voor de leefomgeving in de gemeente vorm te geven

Deze post heeft 2 reacties

  1. Geweldig gedaan hr.Doze! Dat geeft een klein beetje vertrouwen aan ons, burgers!

  2. Erg goed nieuws dat onze lokale bestuurders kiezen voor een zo goed mogelijke leefbaarheid van onze woonomgeving. Nu benieuwd wat het college gaat doen!

Reacties niet meer mogelijk.

Sluit Menu