800.000 600.000 groei, groei $$$$

De ORS bewoners delegatie stelt dat de groeispeculaties zoals in de pers zijn verschenen van bv VNO-NCW en Schiphol onrealistisch zijn. Deze zijn volledig uit de lucht gegrepen en stuiten op o.a. wettelijke grenzen en ruimtelijke beperkingen.
Voor de volledige publicatie klik hier
Geen enkele speculatie ging in op de gevolgen voor omwonenden. Zorgelijk meent de werkgroep te moeten constateren ,dat in de gehele discussie rondom Schiphol de tendens ontstaat dat omwonenden steeds meer buitenspel dreigen te worden gezet.

Sluit Menu