Oktober: Ook start maatschappelijke discussie Schiphol

 

Oktober kende ruim 6.000 passages waarvan 450 in de nachtelijke uren.
1 Meetpunt was een paar dagen buiten gebruik.
ca 40% vloog lager dan 1.000 meter.

Oktober is ook de maand waarin de brede maatschappelijke discussie over Schiphol door de overheid is gestart en de Wereld Gezondheids Organisatie haar rapport publiceerde met geluidsnormering van 45dB Lden overdag en 40dB Lden in de nacht !!!
De discussie wordt op vele platformen gevoerd zoals Provinciale Tafels, Internet enquête,  Twitter discussie op 14 en 15 november en ook lokale Huiskamer gesprekken.

De werkgroep participeert in deze discussie uitgaande van o.m de volgende standpunten :

 • Geen permanente groei op huidige locatie.
 • Discussie voor  langere termijn kan alleen gevoerd worden als er een duidelijke visie voor de toekomst is vastgelegd.
 • Gezondheid van direct omwonenden moeten de beleidsbepalende factoren worden bij verdere ontwikkelingen.
 • Expliciete (aparte Tafel) medische discussie i.z gezondheid gevolgen.
Reacties uitgeschakeld voor Oktober: Ook start maatschappelijke discussie Schiphol

September, start charme offensief rondom Schiphol

De maand september vertoonde het vertrouwde overlast profiel van ca 6.400 passages waarvan 500 in de nacht.
30% vloog lager dan 1.000 meter en de gemiddelde hoogte bedroeg 1.006 meter!

 

In September startte de nieuwe CEO Schiphol het charme offensief  met een interview waarin hij aankondigde “Matiging Groei van Schiphol ” na te streven.
In het Parool van 22 sept concludeerde de voorzitter van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart dat het scenario dat Benschop beoogt een groei betekent tot 600.000 vliegbewegingen in 2030 en in 2050 worden dat er 800.000.

Conclusie van werkgroep: De desastreuse impact voor gezondheid omwonenden en klimaat, wordt genegeerd.

Reacties uitgeschakeld voor September, start charme offensief rondom Schiphol

Eind rustige Zomer, begin hete Herfst

 

 

 

Duidelijk merkbaar dat de laatste week van juli het einde van een rustige zomer in luidde en de wind weer vaker uit zuidelijke richting kwam, waardoor Kaagbaan voor startend verkeer werd ingezet en het aantal passages en  de overlast toenam.
In juli vlogen  ca 3.500 (300 in de nacht) over Leimuiden en in augustus waar dat er 6.650 (600 in de nacht).

Een hete Herfst staat voor de deur wat betreft het Schiphol dossier:

 • De MER (Milieu Effect rapportage ) zal, na jaren, eindelijk worden uitgebracht op basis waarvan voor het  de groeimogelijkheden voor Schiphol zullen worden bepaald.
  De bewonersdelegatie volgt de ontwikkelingen met argusogen en zal de uitkomsten zeer kritisch toetsen om eenzijdig “rijk rekeningen” te voorkomen.
 • Ook zal met de uitvoering van de Luchtruimvisie , waarmee de afgelopen jaren niets is gedaan, weer doorgestart worden. Het gaat daarbij om het luchtruim, efficiënt, internationaal aansluitend,  in te delen hierbij zullen nieuwe routes  worden ontwikkeld worden met gevolgen voor de geluidcontouren en dus bewoners.
 • Ook zal gestart worden met het ontwikkelen van de Luchtvaarnota, waarbij de contouren aangegeven gaan worden waarbinnen de Luchtvaart in Nederland zich in de toekomst kan ontwikkelen.
  In dit proces zal in allerlei vormen, huiskamer gesprekken , seminars etc, zoveel mogelijk betrokken partijen gaan participeren.
 • Het microklimaat Leimuiden nadert de finale besluitvorming.

Al deze ontwikkelingen zullen invloed  hebben op de leefomgeving in Kaag en Braassem,  alertheid is geboden van  zowel de Gemeente als de Werkgroep maar ook de bewoners!

Reacties uitgeschakeld voor Eind rustige Zomer, begin hete Herfst

Juni 2018: 98% lager dan 1.800 meter

Door de vaak noordelijke windrichting was juni relatief rustig en m.n. s’nachts werd dat door velen als een verademing ervaren
Slechts ca 3.000 vliegtuigen waarvan ca 200 in de nacht,  passeerden

Ook deze maand werd  weer laag gevlogen a.g.v. de NADP2 startroute.
Het valt bewoners op dat m.n. de grote vrachtvliegtuigen zeer laag overkomen en voor veel overlast zorgen.

Van de 2500 passages met geregistreerde hoogte gegevens vloog 98% lager dan 1.800 meter:
25 % lager dan 800 m
73 %  tussen de 800 en 1.800 meter

Reacties uitgeschakeld voor Juni 2018: 98% lager dan 1.800 meter

Mei: Rustig, maar meer overlast door NADP2

Door de vaak niet zuidelijke windrichting is de meimaand relatief rustig geweest.
Er werden 2.400 passages geregistreerd waarvan ca 150 in de nacht.

Verontrustend is echter te constateren dat  het aantal passages  lager dan 1.000 meter steeds meer toeneemt met nadelige gevolgen voor de geluidoverlast en emissie footprint.
De afgelopen maand vloog 38% lager dan 1.000 meter , in mei 2013 was dat slechts 4% !!!!!
Naar mening van de werkgroep wordt dit veroorzaakt doordat steeds meer maatschappijen, om kerosine te besparen, gebruik maken van de nieuwe startroute NADP2 waardoor in vele gevallen de optimale route niet gevolgd kan worden.

Reacties uitgeschakeld voor Mei: Rustig, maar meer overlast door NADP2
Sluit Menu