Mei: Rustig, maar meer overlast door NADP2

Door de vaak niet zuidelijke windrichting is de meimaand relatief rustig geweest.
Er werden 2.400 passages geregistreerd waarvan ca 150 in de nacht.

Verontrustend is echter te constateren dat  het aantal passages  lager dan 1.000 meter steeds meer toeneemt met nadelige gevolgen voor de geluidoverlast en emissie footprint.
De afgelopen maand vloog 38% lager dan 1.000 meter , in mei 2013 was dat slechts 4% !!!!!
Naar mening van de werkgroep wordt dit veroorzaakt doordat steeds meer maatschappijen, om kerosine te besparen, gebruik maken van de nieuwe startroute NADP2 waardoor in vele gevallen de optimale route niet gevolgd kan worden.

Reacties uitgeschakeld voor Mei: Rustig, maar meer overlast door NADP2

Maart, April: Lager en harder

In Maart werden 5.400 passages geregistreerd, en in April waren dat er ca 7.000. Het verschil is te verklaren door toename vliegverkeer en de vaker zuidelijke windrichting in April.

In April vlogen ruim 2.200 vliegtuigen lager dan 1.000, meter. Hiervan produceerden er meer dan 500 een geluidbelasting groter SEL 80dB(A). Steeds meer maatschappijen (bv Atlas Air, Aeroflot, Yangtze River, Ethihad etc)  zijn ook de  start procedure NADP2 (langer, lager vliegen)  gaan gebruiken.

In 2014 was dat alleen KLM, voor 2018 wordt  verwacht dat ca 50 maatschappijen op deze manier gaan starten waardoor lokaal de overlast zal toenemen. De werkgroep blijft deze nadelige ontwikkeling volgen.

Reacties uitgeschakeld voor Maart, April: Lager en harder

Januari,Februari; Winter met een oververhit Schiphol

 

 

De eerste twee maanden,  werd in januari ca 5.5.00 passages geregistreerd en in februari slechts ca 2.500 een duidelijk gevolg van de winter met veelal noordelijke en oostelijk windrichting.

Ook deze maanden zorgde het probleem Schiphol voor verdere opwarming van het debat rondom de groei (economisch belang)
Met als onderwerpen o.a.:

  • Uitstel Lelystad waardoor de Sector wil dat Schiphol nu al verder kan groeien dan de gemaakte afspraken van 500.000 vliegbewegingen tot 2021. De minister heeft aangegeven dat afspraak is afspraak en dat dat dus niet gaat gebeuren.Echter afspraken uit  het verleden hebben bij Schiphol nooit geleid tot garanties  voor de toekomst.
  • De vliegindustrie is één van de grote milieu vervuilers  maar valt buiten de klimaat akkoorden.
  • RIVM toont aan dat ook bij het taxiën van vliegtuigen Ultra Fijnstof wordt uitgestoten.
  • VVD -er Dijkstra uit de Tweede Kamer schoffeerde/discrimineerde  de bewoners delegatie in de ORS met de uitspraak ; “die grijze oude mannetjes”. Wordt dat het niveau van onze volksvertegenwoordiging?
  • Er dreigt een maatschappelijk ongewenste tweedeling in de BV Nederland maatschappij: De Schiphol slachtoffers die al jaren lijden onder de toenemende overlast en de Schiphol profiteurs met het motto: wel de lusten maar niet de lasten.
  • Nieuwe bewoners in gebieden in de nabijheid van Schiphol moeten in hun koopcontract een kettingbeding opnemen dat de woning in de geluidszone van Schiphol ligt . Dit met een boete beding van 100.000,-. Dit beleidsvoorstel is buiten het Advies orgaan van de Tweede Kamer, de ORS , tot stand gekomen. Zie ook standpunt ORSbewoners.
Reacties uitgeschakeld voor Januari,Februari; Winter met een oververhit Schiphol

Laatste Kwartaal: Geluid ook in de Pers

   

Het laatste kwartaal passeerden  16.500-18.200 vliegtuigen over Leimuiden waarvan  1.100 in de nacht. Het meetpunt in westelijk Leimuiden registreerde ca 1.700 passages meer, ook werd in dit meetpunt een cumulatieve geluidsbelasting gemeten van ca 58bB(A) Lden per maand.

Ook veel Pers geluid:
Het Lelystad debat, de onjuiste MER berekeningen, Slot op Vrachtvluchten, Aantal Nachtslots, Een Nieuw Kabinet ,  VNO bewering groeien tot wel 800.000 vliegbewegingen moet kunnen, Uitwerking  Klimaat akkoord etc, etc.

Reacties uitgeschakeld voor Laatste Kwartaal: Geluid ook in de Pers

September: “Negatieve Record Maand Gemeten”

September is  in 2017 tot nu toe,  qua overlast, een record maand in negatieve zin, met maar liefst ca 7.000 passages waarvan 580 in de nacht.
Op woensdag 20 september werd het dagrecord gebroken met  478 passages.

Andere meetfeiten zijn ook :
2.500 vliegtuigen passeerden de dorpskern lager dan 1.000 meter.
ca 5.000 (71%) kwamen lager dan 1.800 meter over.
219 Boeing 747’s, kwamen over op een gemiddelde hoogte van 813 meter.
1.600 passages met een piekgeluid van meer dan 60 dB(A).
8.900 minuten (ca 5 uur per dag ) vliegtuig lawaai.

Een conclusie van de werkgroep is; dat steeds meer maatschappijen gebruik maken van de startprocedure voor brandstof besparing (langer, lager vliegen)  de overlast toeneemt.

Actueel (Regeerakkoord, Motie Lelystad)

Reacties uitgeschakeld voor September: “Negatieve Record Maand Gemeten”
Sluit Menu