Juli/Augustus: Hectische Zomer

De zomermaanden kenden  zeer wisselende, vaak noordelijke , windrichting waardoor er in vergelijking met vorige zomers (juli 2016; ruim 8.000)  minder vliegtuigpassages werden geregistreerd. Gemiddeld ruim 5.000 waarvan 500 in de nacht.
Hectisch waren de vele persuitingen over de mogelijke groei van Schiphol.
Donderdag wordt  in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden betreffende het Selectiviteit beleid van Schiphol waarbij volgens de gemaakte afspraken Lelystad ingezet wordt voor “vakantie” verkeer om zodoende Schiphol en ook KLM meer ruimte te geven voor het bestemmingsverkeer.
Volgens die zelfde afspraak had Lelystad al in 2015 operationeel moeten zijn, maar door vertraging bij de LVNL en Schiphol  en het niet sturen/controleren  van de Tweede Kamer wordt Lelystad pas in 2019, 4 jaar later, gerealiseerd !!!
Alle partijen, ook de bewoners,  zullen bij die hoorzitting aanwezig zijn.
Klik hier voor het Bewoners standpunt

Reacties uitgeschakeld voor Juli/Augustus: Hectische Zomer

Juni: met zorgen voor later

In de maand juni werden ca 5.000 passages, waarvan 500 in de nacht, geregistreerd.
30 % van de passages vlogen lager dan 1.000 m over de bebouwde kom. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat steeds meer maatschappijen kiezen voor de nieuwe (sinds 2014) kerosine besparende start route waardoor er langer op lager niveau gevlogen wordt.

De werkgroep maakt zich ernstig zorgen over de voortgang en afronding van het Alders akkoord.
Sinds 2010 zijn de partijen bezig om middels  de Milieu effect Rapportage tot een wettelijke afronding te komen.
Het duurt en het duurt
waarom  is totaal onduidelijk,
passagiers chaos op Schiphol,
kabinets formatie nog niet rond.
Het lijkt wel of alsof deze factoren  met elkaar te maken hebben in een “geregiseerd” spel rondom de groeipotentie van Schiphol waarbij het de vraag is of de toekomstige leefbaarheid voor omwonenden buitenspel wordt gezet.

Reacties uitgeschakeld voor Juni: met zorgen voor later

Mei: De Rust Voorbij

Na 10 weken onderhoud is 24 mei de Kaagbaan weer in gebruik genomen  en is het gedaan met de rustige periode.
Het was geen volkomen rust,er passeerden ca 3.000 waarvan 54 in de nacht.  Er werd weliswaar gestart vanaf de Zwanenburgbaan maar de route naar het Zuid Westen liep over Leimuiden vandaar de geregistreerde passages.

Reacties uitgeschakeld voor Mei: De Rust Voorbij

April: Hectisch Rustig

Met ca 2.100 passages waarvan 8 in de nacht kan april een rustige maand genoemd worden mede als gevolg van het groot onderhoud van de Kaagbaan dat nog tot eind mei begin juni zal duren. In de afgelopen jaren lag het aantal passages tussen de 4.000 en 6.000.
Voor Schiphol zelf; hectisch en werden na het milieu en de veiligheid en  nu ook de passagiers de dupe van het Schiphol beleid.
De werkgroep hoopt dat de verantwoordelijke instanties m.n. de overheid,  structurele maatregelen neemt voor onze toekomst en niet verzandt in korte termijn “pappen en nathouden” maatregelen.
Dat wordt al tientallen jaren gedaan !!

Reacties uitgeschakeld voor April: Hectisch Rustig

Maart 2017

Ondanks dat, medio maart, de Kaagbaan werd gesloten voor groot onderhoud werden toch nog de meeste passages (5.600) van de afgelopen 3 jaar gemeten.
Het zuidwestelijk verkeer startend van de Zwanenburgbaan volgt de zelfde route als vanaf de Kaagbaan.  Ook het verkeer,  in die richting ,startend van de Aalsmeerbaan, vliegt over Leimuiden. Alleen het verkeer in Zuid/Noord Oostelijke richting zal gedurende het onderhoud minder overlast veroorzaken.

Stand van Zaken overleg
De onderhandelingen binnen de ORS verlopen moeizaam.

Reacties uitgeschakeld voor Maart 2017
Sluit Menu