Januari/FebruariAantal passages in Januari en Februari waren vergelijkbaar met  in beide maanden totaal ca 4.200 waarvan 200 in de nacht.

In januari is ook gestart met de nieuwe uitvliegroute vanaf de Kaagbaan. De eerste resultaten laten zien dat er qua route een verschuiving heeft plaatsgevonden.
Het is nog te vroeg om  vast te stellen wat de gevolgen zijn voor de vermindering van de geluidsbelasting.
In de komende 3 maanden zal groot onderhoud worden uitgevoerd op de Kaagbaan.
In September zal een eerste evaluatie van het experiment plaatsvinden

De gemeente Kaag en Braassem heeft het contract van de twee Sensornet meetpunten met 2 jaar verlengd.  Dit is van belang om de impact van de Schiphol ontwikkelingen  voor Leimuiden te kunnen volgen vindt de werkgroep.
Meten blijft weten.

 

Reacties uitgeschakeld voor Januari/Februari

December 2016

Met 5.440 passages was december ca 1.300 passages rustiger dan in 2015. In de nacht vlogen 340 toestellen over Leimuiden.
De  lawaaimakers zijn veelal de Boeing747’s deze  types zijn helaas niet in staat de nieuwe Kaagbaan startroute te vliegen.


Reacties uitgeschakeld voor December 2016

Een echt Nieuw-jaar ?

 

De werkgroep wenst een ieder een gezond, vrolijk, en leefbaar 2017.
De werkgroep hoopt ook dat 2017 een start zijn voor een toekomst visie/beleid waarbij de leefbaarheid de regie heeft en niet de economische expansie drift waar de bewoners in de Schiphol regio mee in balance moeten worden gebracht.
Het nieuwe jaar zal ook antwoorden geven op o.a:

  • Wat zijn de effecten van het experiment met de vernieuwde Kaagbaan startroute ?
  • Zullen reken modellen verbeterd gaan worden door het meten van de realiteit ?
  • Wat wordt de verkiezings uitslag?
  • Wat wordt het kabinetsbeleid voor de leefomgeving in de Schiphol regio ?
  • Wat zullen de vorderingen zijn van het 4 jarig RIVM onderzoek naar Ultra Fijnstof ?
  • Wat komt er uiteindelijk terecht van het ooit gemaakte “Aldersakkoord” ?
  • Zullen de ORS partijen in staat zijn een constructief overleg te voeren, waarbij ook geluisterd wordt ?

2017 zal in het teken staan van onze leefbare  toekomst en ook dit jaar zal de werkgroep, binnen de Omgevingsraad Schiphol,  zich blijven inzetten voor het verbeteren van de leefomgeving in het algemeen en die in de gemeente in het bijzonder.

 

 
 

 

Reacties uitgeschakeld voor Een echt Nieuw-jaar ?

November Plus


Voor het winterseizoen was november met gemiddeld 4.600 passages waarvan 180 in de nacht, vergelijkbaar met andere jaren.

Wat betreft het overleg met de Luchtvaartsector  was het, evenals de maanden daarvoor, een roerige maand, resulterend, mede door interventie van staatsecretaris Dijksma in een “Plan van aanpak Schiphol 2030” waarover de partijen de komende periode tot overeenstemming moeten zien te komen.

De werkgroep is teleurgesteld in het feit dat de gemaakte, voor bewoners belangrijke, afspraken in het Alders akkoord, in de afgelopen 6 jaar  niet zijn gerealiseerd zoals glijvluchten, Lelystad etc.
Wat wel operationeel is, echter nog steeds niet wettelijk, is het “Nieuwe Normen en Handhavings stelsel” waarbij de Kaagbaan en Polderbaan het meest gebruikt moet worden en de nachtvluchten alleen op deze 2 banen mogen landen en starten.

Reacties uitgeschakeld voor November Plus

Oktober “rustig”

Met ca 3.800 passages waarvan 300 in de nacht was Oktober evenals vorig jaar (4.000) een “rustige” maand. Normaliter is het aantal passages ongeveer  het dubbele (in 2013 en 2014 was dat aantal  7.800 resp 7.600). Door de vaak niet Zuidelijke windrichting werd de Kaagbaan niet ingezet.
Oktober was ook de laatste maand van het gebruiksjaar 2015-2016.
In het nieuwe gebruiksjaar staat veel te gebeuren o.a., de start van het Leimuiden experiment vanaf 5 januari en groot onderhoud van de Kaagbaan in de maanden maart, april en mei.

Reacties uitgeschakeld voor Oktober “rustig”
Sluit Menu