December 2016

Met 5.440 passages was december ca 1.300 passages rustiger dan in 2015. In de nacht vlogen 340 toestellen over Leimuiden.
De  lawaaimakers zijn veelal de Boeing747’s deze  types zijn helaas niet in staat de nieuwe Kaagbaan startroute te vliegen.


Reacties uitgeschakeld voor December 2016

Een echt Nieuw-jaar ?

 

De werkgroep wenst een ieder een gezond, vrolijk, en leefbaar 2017.
De werkgroep hoopt ook dat 2017 een start zijn voor een toekomst visie/beleid waarbij de leefbaarheid de regie heeft en niet de economische expansie drift waar de bewoners in de Schiphol regio mee in balance moeten worden gebracht.
Het nieuwe jaar zal ook antwoorden geven op o.a:

  • Wat zijn de effecten van het experiment met de vernieuwde Kaagbaan startroute ?
  • Zullen reken modellen verbeterd gaan worden door het meten van de realiteit ?
  • Wat wordt de verkiezings uitslag?
  • Wat wordt het kabinetsbeleid voor de leefomgeving in de Schiphol regio ?
  • Wat zullen de vorderingen zijn van het 4 jarig RIVM onderzoek naar Ultra Fijnstof ?
  • Wat komt er uiteindelijk terecht van het ooit gemaakte “Aldersakkoord” ?
  • Zullen de ORS partijen in staat zijn een constructief overleg te voeren, waarbij ook geluisterd wordt ?

2017 zal in het teken staan van onze leefbare  toekomst en ook dit jaar zal de werkgroep, binnen de Omgevingsraad Schiphol,  zich blijven inzetten voor het verbeteren van de leefomgeving in het algemeen en die in de gemeente in het bijzonder.

 

 
 

 

Reacties uitgeschakeld voor Een echt Nieuw-jaar ?

November Plus


Voor het winterseizoen was november met gemiddeld 4.600 passages waarvan 180 in de nacht, vergelijkbaar met andere jaren.

Wat betreft het overleg met de Luchtvaartsector  was het, evenals de maanden daarvoor, een roerige maand, resulterend, mede door interventie van staatsecretaris Dijksma in een “Plan van aanpak Schiphol 2030” waarover de partijen de komende periode tot overeenstemming moeten zien te komen.

De werkgroep is teleurgesteld in het feit dat de gemaakte, voor bewoners belangrijke, afspraken in het Alders akkoord, in de afgelopen 6 jaar  niet zijn gerealiseerd zoals glijvluchten, Lelystad etc.
Wat wel operationeel is, echter nog steeds niet wettelijk, is het “Nieuwe Normen en Handhavings stelsel” waarbij de Kaagbaan en Polderbaan het meest gebruikt moet worden en de nachtvluchten alleen op deze 2 banen mogen landen en starten.

Reacties uitgeschakeld voor November Plus

Oktober “rustig”

Met ca 3.800 passages waarvan 300 in de nacht was Oktober evenals vorig jaar (4.000) een “rustige” maand. Normaliter is het aantal passages ongeveer  het dubbele (in 2013 en 2014 was dat aantal  7.800 resp 7.600). Door de vaak niet Zuidelijke windrichting werd de Kaagbaan niet ingezet.
Oktober was ook de laatste maand van het gebruiksjaar 2015-2016.
In het nieuwe gebruiksjaar staat veel te gebeuren o.a., de start van het Leimuiden experiment vanaf 5 januari en groot onderhoud van de Kaagbaan in de maanden maart, april en mei.

Reacties uitgeschakeld voor Oktober “rustig”

Juli: Trieste Records

Met ruim 8.700 geregistreerde vliegtuig passages vestigde juli 2016 het record van de afgelopen 6 jaar.
Ook de 950 nachtvluchten was een record
Op Woensdag 6 juli werd het dag record gevestigd met meer dan 500 passages op een dag.
De dagelijkse pieken zijn; de vroege ochtend (05:00-06:00) met gemiddeld 750 passages, overdag is er rond 08:00 een  piek met 1.200 passages en in de avond is 19:00 de piek met ca 1.100 passages.
Uit analyses constateert de werkgroep dat steeds meer maatschappijen, dan alleen KLM, gebruik maken van de in 2014 ingevoerde nieuwe startprocedure (NADP2) waarbij er langer op een lager niveau wordt gevlogen.
B.v. in 2013 bedroegen de  Easyjet passages lager dan 1.000 m slechts 0.04% dit jaar was dat 50%.
Deze maand passeerden totaal 3.500 vliegtuigen lager dan 1.000 m de bebouwde kom. De wergroep gaat er vanuit dat bij het experiment met een andere route, die later dit jaar start, de overlast zal verminderen doordat het zwaarte punt van de geluidbelasting meer boven de Westeinderplas komt te liggen ipv boven de bebouwde kom.

Reacties uitgeschakeld voor Juli: Trieste Records
Sluit Menu