Experiment Leimuiden een feit.

 

 

De Omgevingsraad Schiphol heeft vanmiddag met een persbericht (zie onder) het experiment met de startroute Kaagbaan aangekondigd.
De werkgroep is zeer verheugd dat er nu tot actie kan worden overgegaan om de overlast in Leimuiden te reduceren. 

PERSBERICHT

Hoofddorp, 26 februari 2016

Omgevingsraad Schiphol besluit tot experiment met startroute Kaagbaan

In het najaar start een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Het doel van het experiment is dat het per saldo leidt tot minder hinder in de regio Leimuiden. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt. Op 26 februari 2016 hebben de leden van de Omgevingsraad Schiphol het besluit over dit experiment genomen.   

Optimalisatie startroute Leimuiden

Het experiment is het resultaat van het microklimaatproject Leimuiden waarin leden van de Omgevingsraad Schiphol gezamenlijk de mogelijke alternatieven voor de startroute vanaf de Kaagbaan hebben onderzocht. Bewoners en bestuurders uit gemeente Kaag en Braassem hebben in het verleden verzocht aan de Alderstafel (voorloper Omgevingsraad Schiphol) de route zodanig aan te passen dat deze minder hinder oplevert voor Leimuiden. Er is nu een variant bedacht waarmee dat lukt.  Er ontstaat een per saldo positief effect voor de regio Leimuiden, hoewel er in Rijssenhout en Kudelstaart een lichte toename van de hinder kan optreden.

“Het microklimaatproject Leimuiden bewijst dat constructief overleg met een gezamenlijk doel in de Omgevingsraad Schiphol tot resultaat leidt” aldus bewonersvertegenwoordiger Rob Loekenbach. Ook clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol en inwoner van Burgerveen Arnoud Hendriks benadrukt het succes van het overleg. ‘’Het kleine dorp Burgerveen kan dankzij de Omgevingsraad Schiphol rechtstreeks participeren in dit project om de startroutes van de Kaagbaan te optimaliseren.”

Uitvoering experiment startroute

Nu de Omgevingsraad Schiphol heeft ingestemd met het experiment treffen de luchtvaartpartijen voorbereidingen om de aanpassing van de vliegroute te implementeren. Naar verwachting start het experiment  in oktober van dit jaar, nadat komende maanden de operationele uitwerking en veiligheidstoets heeft plaatsgevonden.

Met dit experiment wordt onderzocht of de aanpassing van de startroute in de praktijk het effect heeft, zoals dat uit de uitgevoerde onderzoeken naar voren komt. De Omgevingsraad Schiphol zal daarvoor tijdens het experiment de effecten van de aangepaste vliegroute nauwlettend monitoren. Het experiment zal maximaal twee jaar duren.

Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar www.omgevingsraadschiphol.nl of neem telefonisch contact met het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol, de heer Johan Weggeman 06 – 52 59 69 05.


Contact

Secretariaat Omgevingsraad Schiphol
023 568 5230 / 06 – 52 59 69 05
www.omgevingsraadschiphol.nl
info@omgevingsraadschiphol.nl

Reacties uitgeschakeld voor Experiment Leimuiden een feit.

Gemeente doet dringend verzoek aan voorzitter ORS

 

De gemeente Kaag en Braassem doet, in de brief van 10 juni, een dringend verzoek aan de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol om het, al eerder geprioriteerde, microklimaat Leimuiden, versneld uit te voeren.
De gemeente is van mening dat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, mede wellicht ook veroorzaakt door  de, vorig jaar nieuw ingevoerde,  startprocedure NADP2, een toenemende aanslag betekenen op de leefbaarheid van Leimuiden.
De werkgroep is zeer verheugd  over dit initiatief en hoopt na zoveel jaren op een positieve reactie van de ORS.

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente doet dringend verzoek aan voorzitter ORS

We zijn er nog niet

Er is blijkbaar nog geen nieuws bekend over de eventuele onderhandeling resultaten uit de marathon zitting van de Alderstafel van 14 januari. Aangenomen mag worden dat er meer duidelijk is voordat de nieuwe ORS formeel wordt geïnstalleerd.

Het positieve bericht dat het microklimaat voor Leimuiden doorgaat en niet is afgewezen , betekent dat men mogelijkheden ziet tot verbetering en deze in 2015 verder gaat onderzoeken waarbij eventuele veranderingen van geluidscontouren in de regio mede zullen worden geanalyseerd.

Reacties uitgeschakeld voor We zijn er nog niet

Leimuiden Leefbaarder

Het microklimaat Leimuiden gaat door !
In antwoord op de door de gemeente verzonden brief van 3 december, meldt het Cros secretariaat (13 jan) dat de Alderstafel van 11 december het verzoek om besluitvorming en prioritering van het microklimaat heeft gehonoreerd.
Dit betekent dat het project Leimuiden als eerste dit jaar door de nieuwe ORS zal worden opgepakt met het streven voor eind 2015  maatregelen in te voeren. De oplossing zal gezocht worden in het optimaal ontwerpen van een nieuwe bochtstraal route en het verleggen van een overvlieg punt (waypoint) van een viertal routes.
De werkgroep is verheugd  dat na 6 jaar de finish in zicht is en de leefbaarheid in Leimuiden merkbaar verbeterd kan worden.

Opmerkelijk wel dit positieve bericht op 14 januari te ontvangen de dag dat de Alderstafel in een marathon zitting bijeen is om uit de ontstane impasse voor verruiming van het baangebruik te komen.

Reacties uitgeschakeld voor Leimuiden Leefbaarder

Alderstafel experiment oorzaak overlast Leimuiden

 

 

De geluidsnormen bij  Leimuiden en Kudelstaart zijn overschreden door het experiment met een nieuw handhavingsstelsel. Dat is één van de conclusies in de rapportage   van Hans Alders aan staatssecretaris Mansveld, over het laatste kwartaal (aug- okt 2012 !!) van het experiment met het vliegen volgens een nieuw normen-en handhavingsstelsel. Om, in de komende periode, overschrijding te voorkomen wordt het ministerie van I&M geadviseerd, experimenteerregels op te stellen, b.v. het verhogen van de norm waardes ! De Tweede kamer is door de staatssecretaris inmiddels geïnformeerd.
Ook in andere kwartalen van de experiment periode dreigden de norm bij Leimuiden overschreden te worden maar door bv de aswolk en groot onderhoud van de Kaagbaan bleven de waardes uiteindelijk binnen de grenzen.

De werkgroep ziet de conclusie als een bevestiging van haar stellingname in de afgelopen jaren. Ook is de werkgroep van mening dat de aangepaste vliegroute vanaf de Kaagbaan richting het  zuiden, mede debet is aan de overlast.
Dit alles vindt de werkgroep voldoende aanleiding om de gemeente te verzoeken, bij de betrokken instanties aan te dringen om het Microklimaatproject Leimuiden eerder dan in 2015 uit te voeren, zodat geluidreductie zo snel mogelijk  kan worden gerealiseerd.

Reacties uitgeschakeld voor Alderstafel experiment oorzaak overlast Leimuiden
  • 1
  • 2
Sluit Menu