23 Juni; Laat u zien en horen !!!!

 

Op 23 juni organiseren Greenpeace,  alle bewonersdelegaties en de milieubewegingen een protestdag in alle plaatsen met vliegvelden. Verzamelen op 23 juni om 13.00 uur op het Museumplein in Amsterdam. Eerst is er een openingsspeech namens de organisatie. Daarna gaan we gezamenlijk op een creatieve manier een rood sein afgeven aan Schiphol dat zelfs vanuit het vliegtuig te zien is. Vervolgens bieden we een podium aan sprekers van zowel links als rechts en zowel bewoners als de groene partijen.”

Om u op te geven en voor meer informatie ga naar:

Stop luchtvaartgroei

Reacties uitgeschakeld voor 23 Juni; Laat u zien en horen !!!!

Luchtvaart in het klimaatbeleid

Dat is het advies dat de “Werkgroep Toekomst Luchtvaart” geeft, in de publicatie op hun website

Luchtvaart staat buiten het klimaat akkoord van Parijs. De luchtvaart is een kroonjuweel van in onze economie en daarom moet het luchtverkeer net als onze economie aan de Parijse reductie bijdrage !

“De regering is mede verantwoordelijk voor de opwarming  door ons luchtverkeer” stelt de werkgroep in het artikel.

De werkgroep “Geluidshinder Kaag en braassem Noord” onderschrijft deze conclusie volledig.

Reacties uitgeschakeld voor Luchtvaart in het klimaatbeleid

Meten een Noodzaak voor burgers

In juli aanstaande verschijnt in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift “Journal of Environmental Management” het research artikel van  Dr.Ir Linda Carton (wetenschapper van Radbout Universiteit) met de engelse titel ” Citizen-sensor-networks to confront government decision-makers: Two lessons from the Netherlands”   (vert: Burger meet-netwerken om overheids besluit vormers mee te confronteren: Twee lessen uit Nederland “).
In 2014 is onderzoek gedaan naar een tweetal burger meetnetten zijnde : “De Groningen Earthquake monitor” en “The Airplane Monitor Schiphol”.
De laatste betrof o.m. de wijze waarop de werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord”,voor hun doelstelling,  de gegevens van de  Sensornet meetpunten heeft gebruikt.

Één van de conclusies in  beide cases was: het opmerkelijk gebrek aan vertrouwen in de informatie voorziening door de overheid, en de publieke weerstand tegen de negatieve impact op de locale leefomgeving van de burgers. (vrij vertaald).

De werkgroep is van mening dat meetpunten ook een toegevoegde waarde biedt  als toetsing en validering van de modellen, op basis waarvan besluitvorming plaats vindt.

Reacties uitgeschakeld voor Meten een Noodzaak voor burgers

Geestelijk falen: door wonen naast drukke verkeersweg


De pers bericht vandaag dat de Lancet een Canadees wetenschappelijk onderzoek heeft gepubliceerd waarin  een verband wordt aangetoond  tussen het wonen nabij drukke verkeerswegen en dementie.

De werkgroep is van mening dat dit wederom een signaal is waarmee rekening moet worden gehouden met  planologische en infrastructurele projecten (N207).
De leefbaarheid is en komt in het geding zeker in een gemeente als Leimuiden, liggend onder vele vliegverkeersroutes en doorsneden door de N207.
De werkgroep  kijkt met belangstelling uit hoe de politieke partijen in de gemeente  zich in dit voorverkiezingsjaar 2017  met deze problematiek omgaan en hopelijk  komen met een milieu bewust programma dat verder rijkt dan de scope van de huidige, geslaagde, duurzaamheids agenda.
Wordt het een proactieve of een “Laissez faire” houding ?
Verdiept men zich erin of wordt afgewacht wat van hogerhand opgedragen wordt ?

Reacties uitgeschakeld voor Geestelijk falen: door wonen naast drukke verkeersweg
Sluit Menu