Bewoners: Eis Blijvende Groeistop Schiphol

 

 

 

 

 

Publicatie: Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL)

Op 10 november gaan de kiesmannen van de ORS in gesprek met directeur Benschop van de Schiphol Group. De luchtvaartsector wil de groei van omzet en winst veiligstellen. De bewoners verdedigen de zwaarbelaste leefomgeving, volksgezondheid en het klimaat. Dit is het moment voor de bewonersorganisaties, kiesmannen en clustervertegenwoordigers in de ORS om duidelijk op te komen voor de leefomgeving en het klimaat. De bewonersclaim op een groeistop nu luid en duidelijk naar buiten te brengen.
Door massale slaapverstoring en ergernis wordt de gezondheid ernstig bedreigd van veel meer mensen rond Schiphol dan de geluidsnormen toelaten. Dat blijkt zowel uit het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie als uit het onderzoek van de GGD in onze regio. Serieuze oplossingen vergen eigenlijk krimp. Het is onbegrijpelijk dat bestuurscolleges die voor de gezondheid en veiligheid van hun burgers verantwoordelijk zijn, toch voor meer luchtverkeer pleiten.
De CO2-uitstoot van de luchtvaart op Schiphol is nu maar liefst 250% van die 1990, terwijl het juist richting 50% in 2030 zou moeten gaan. Ook dat vergt krimp volgens deskundige Paul Peeters. Het IPCC heeft niet voor niets voor de zeer ernstige gevolgen van te hoge opwarming gewaarschuwd. Het is onbegrijpelijk dat bestuurscolleges die hard aan CO2-reductie moeten werken, toch voor groei van Schiphol pleiten.
De luchtvaartsector heeft een Actieplan gepubliceerd waarin weliswaar forse besparingen gesuggereerd worden, maar in feite volumegroei zowat alle klimaatwinst meteen weer tenietdoet. De gebruikelijke misleiding dus. Er is op Schiphol nog niets veranderd.
Een blijvende groeistop is niet slecht voor de economie. Integendeel. Het kabinetsbeleid is tegenwoordig niet meer op algehele volumegroei gericht. Dus ook niet meer op Schiphol als grootste hub van Europa met de meeste vliegbewegingen en meeste passagiers. Dat mainportbeleid uit de vorige eeuw is voorbij.
Dit kabinet streeft wel selectief naar een goede bereikbaarheid en vestigingsklimaat voor de moderne economie van Nederland, met tal van internationale contacten in bedrijfsleven, cultuur, wetenschap en onderwijs. Schiphol en andere nabije grote luchthavens bieden mondiale netwerken voor mensen die voor hun werk naar andere landen moeten reizen.
Bereikbaarheid is ook nuttig om bezoekende toeristen te ontvangen die over een serieus reisbudget beschikken. De toeristenindustrie en Amsterdam zitten namelijk absoluut niet te wachten op een nog grotere tsunami van low cost toeristen.
Het gaat in dit selectieve kabinetsbeleid om hoogstens een derde van het totale aantal passagiers. Er is op Schiphol ruimte zat om nog tientallen jaren tot bijna 3% jaarlijkse groei op te vangen van economisch nuttig luchtvervoer tussen Nederland en de wereld. Zonder één extra vliegbeweging.
Dit kan de WTL met harde cijfers aantonen. Ook blijkt uit de cijfers dat de volumegroei van de sector vrijwel geen extra economisch voordeel oplevert, maar wel grote nadelen voor de omgeving en het klimaat.
Dit is het moment voor de bewonersorganisaties, kiesmannen en clustervertegenwoordigers in de ORS om duidelijk op te komen voor de leefomgeving en het klimaat. De bewonersclaim op een groeistop nu luid en duidelijk naar buiten te brengen. Geen duimbreed toegeven aan de schadelijke groeidwang van de sector. De regering en Kamerleden, wethouders en gedeputeerden, raads- en statenleden aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor volksgezondheid en klimaat, die beide uit de hand dreigen te lopen. En de regering ervan overtuigen dat ze de omzetgerichte groeiclaim van de sector gerust naast zich neer kan leggen. Want die is voorbij.

Reacties uitgeschakeld voor Bewoners: Eis Blijvende Groeistop Schiphol

September, start charme offensief rondom Schiphol

De maand september vertoonde het vertrouwde overlast profiel van ca 6.400 passages waarvan 500 in de nacht.
30% vloog lager dan 1.000 meter en de gemiddelde hoogte bedroeg 1.006 meter!

 

In September startte de nieuwe CEO Schiphol het charme offensief  met een interview waarin hij aankondigde “Matiging Groei van Schiphol ” na te streven.
In het Parool van 22 sept concludeerde de voorzitter van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart dat het scenario dat Benschop beoogt een groei betekent tot 600.000 vliegbewegingen in 2030 en in 2050 worden dat er 800.000.

Conclusie van werkgroep: De desastreuse impact voor gezondheid omwonenden en klimaat, wordt genegeerd.

Reacties uitgeschakeld voor September, start charme offensief rondom Schiphol

23 Juni; Laat u zien en horen !!!!

 

Op 23 juni organiseren Greenpeace,  alle bewonersdelegaties en de milieubewegingen een protestdag in alle plaatsen met vliegvelden. Verzamelen op 23 juni om 13.00 uur op het Museumplein in Amsterdam. Eerst is er een openingsspeech namens de organisatie. Daarna gaan we gezamenlijk op een creatieve manier een rood sein afgeven aan Schiphol dat zelfs vanuit het vliegtuig te zien is. Vervolgens bieden we een podium aan sprekers van zowel links als rechts en zowel bewoners als de groene partijen.”

Om u op te geven en voor meer informatie ga naar:

Stop luchtvaartgroei

Reacties uitgeschakeld voor 23 Juni; Laat u zien en horen !!!!

Overlast Schiphol mag niet Toenemen in Kaag en Braassem

Bij eventuele groei van Schiphol mag de overlast niet toenemen. Dat is te concluderen  uit “Samenwerkingsagenda 2018-2022” met het motto “Maak Meedoen Mogelijk”

Gezien de actuele ontwikkelingen, Veiligheid, Milieu, en Klimaat , een  zeer beperkt maar mogelijk hoopgevend statement (pag 26) meent de werkgroep,

Het document geeft in de paarse kaders de onderwerpen aan die  verder moeten worden uitgewerkt in de komende periode.

Het is de werkgroep niet duidelijk waarom het onderwerp Schiphol niet tot die nader uit te werken onderwerpen behoort.

 

  • Zeker gezien het vorig jaar aangenomen amendement over “Cumulatief Meten” van de Schiphol impact (geluid en emissie) in de gemeente/regio.
  • Maar ook de twee CDA Schiphol moties, met daarin duidelijk uit te dragen standpunten, die in de laatste Raad voor de verkiezingen, met een overgrote meerderheid zijn aangenomen.
  • En het rapport  “Een vlucht naar Voren” waarin een mogelijk alternatief in zee wordt geschetst, zal zoals afgesproken voor de Raad worden geagendeerd.

Deze noodzaken verdere concretisering van het Samenwerkings standpunt over Schiphol, de werkgroep biedt aan in een constructieve samenwerking met de gemeente daar invulling aan te geven.

 

Reacties uitgeschakeld voor Overlast Schiphol mag niet Toenemen in Kaag en Braassem

Laat U Horen: Stem Morgen

Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezing.
In die  nieuwe raadsperiode 2018-2022 zullen de Schiphol ontwikkelingen van invloed zijn op de leefomgeving en gezondheid van de bewoners in de Schiphol regio.

  • Stopt de groei  van Schiphol op locatie bij max 500.000 vliegbewegingen ?.
  • Mag Schiphol blijven groeien?
  • Start de overheid met het onderzoeken van alternatieven (op zee)?
  • Gaat Lelystad in 2020 open?
  • Vermijden nieuwe vliegroutes de woonkernen ?.
  • Wat wordt het resultaat van het RIVM onderzoek naar de gevolgen van Ultra Fijnstof.

In de ORS (Omgevingsraad Schiphol) zullen de bewoners de belangen blijven verdedigen maar ook de lokale overheden,  zijn van belang voor het borgen van die bewonersbelangen in hun verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.

                                           

 

Reacties uitgeschakeld voor Laat U Horen: Stem Morgen
Sluit Menu