20 Ke beleidsregel aan de ketting

De gemeente Kaag en Braassem heeft met grote  meerderheid (CDA, PRO, SvKB en D66) maandagavond de beleidsregel over bouwen binnen de 20Ke contour verworpen, alleen VVD en LKB stemden voor. De beleidsregel  hield  o.m in dat nieuwe bewoners in het gebied een kettingbeding zouden moeten tekenen om te verklaren dat zij zich rekenschap gaven van de geluidsoverlast nu en in de toekomst. Dit met een boete beding van 100.000 Euro.
Pro, SvKB en D66 steunde de motie van het CDA (Doze) om dit onderwerp binnen de ORS (Omgevingsraad Schiphol) te behandelen immers de beleidsregel was buiten de ORS om tot stand gekomen.

Ook een tweede motie van het CDA (Doze) werd aangenomen met  alleen VVD en LKB tegen.
De motie riep het college op proactief weerstand te bieden tegen de groei van Schiphol op de huidige locatie om daarmee een toename van de overlast te voorkomen.

De werkgroep is verheugd over deze daadkracht en vindt dit een uitstekende basis voor de nieuwe Raad om haar verantwoordelijkheid voor de leefomgeving in de gemeente vorm te geven

2 Reacties

Inspectie Luchtvaart zwijgt

 

Op 9 Okt 2017 verschijnt  handhavings rapportage Schiphol over de periode nov 2016-mei2017 waarin de Inspectie melding maakt een drietal bevindingen die zij schriftelijk met Schiphol hebben gecommuniceerd.

Deze vage melding was voor de werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord” aanleiding om verduidelijking te vragen.
Een moeizaam proces, is gebleken.

Reacties uitgeschakeld voor Inspectie Luchtvaart zwijgt

Stemadvies Schiphol

 

Bewoners Omgeving Schiphol adviseren om bij de komende Tweede Kamer-verkiezingen te stemmen op partijen die de groei van Schiphol binden aan strikte voorwaarden. Dat zijn D66, PvdAen CDA. Die voorwaarden betreffen niet alleen de afspraken in het Aldersakkoord van 2015 maar ook klimaatdoelstellingen. De keuze tussen economie of milieu is een valse tegenstelling.

Begin februari 2017 heeft de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) een Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden over de ontwikkeling van Schiphol. Aanleiding was dat Schiphol veel sneller groeit dan is afgesproken, terwijl de beloofde hinderbeperking ver achter blijft.

Reacties uitgeschakeld voor Stemadvies Schiphol

Klachten niet alleen voor de statistieken

De ORS Bewoners delegatie publiceert in o.a.  het Leidsch Dagblad,  hun reactie op de melding van BAS over de toegenomen aantal klachten.

Klachten over Schiphol reizen de pan uit


De werkgroep onderschrijft met name de noodzaak  de “hinder”  en de gevolgen daarvan te  analyseren i.p.v de klachten te verwerken tot allerlei fancy statistieken die de overlast niet doen afnemen .

Reacties uitgeschakeld voor Klachten niet alleen voor de statistieken
Sluit Menu