Vakantie ! Oren dicht in Leimuiden

In Leimuiden is duidelijk te merken dat de vakantie is begonnen. 330 vliegtuigen per dag en 40 in de nacht tussen 4 uur en 7 uur in de ochtend zorgen ervoor dat je  elkaar overdag vaak niet kan verstaan en de nachtrust kort is.
De werkgroep hoopt dat op korte termijn bekend wordt wat de Alderstafel heeft besloten over een micoklimaatproject en er voor Leimuiden geluidsreducerende maatregelen genomen gaan worden.

Reacties uitgeschakeld voor Vakantie ! Oren dicht in Leimuiden

In Overtreding ?

Voor afgelopen 30 Juni zou de minister volgens de Wet Luchtvaart (art 8a.45) een nieuwe geluidbelastingkaart vastgesteld moeten hebben. Een nieuwe kaart zou gevolgen kunnen hebben voor o.m. bouwnormen, isolatie normen e.d. Omdat er in de afgelopen jaren e.e.a qua geluidsbelasting in Kaag en Braassem is veranderd heeft de werkgroep getracht deze nieuwe kaart te achterhalen.  Tot nu toe zonder resultaat.
De Werkgroep heeft de Inspectie om nadere informatie verzocht.

Reacties uitgeschakeld voor In Overtreding ?

Weer een rare “Vogel”

26 Juni  om 11 uur vloog de KLM14N vanuit Engeland met 81dB(A) op ca 400 m over Leimuiden om te landen op de Zwanenburgbaan.
Dat is vreemd omdat de Zwanenburgbaan (18C-36C) in noordelijke en zuidelijke richting kan worden gebruikt, maar  hoofdzakelijk voor starts naar en landingen vanuit het noorden wordt ingezet.
Dit KLM vliegtuig kwam vanuit het westen !

Op de melding van de werkgroep kwam BAS met  de volgende verklaring:
“Uw melding is te relateren aan een verkorte indraai van een Fokker 70 richting de Zwanenburgbaan. Zoals u wellicht bekend is mag op jaarbasis 15 procent van het landende verkeer overdag op deze manier naderen.”
Als er een micoklimaat project Leimuiden uitgevoerd gaat worden (meer nieuws volgt op korte termijn) zal de werkgroep ook dit soort waarnemingen aan de orde stellen.

Reacties uitgeschakeld voor Weer een rare “Vogel”

Kaagbaan Rust

 
Kaagbaan

In de week van 26-30 maart zal door onderhoud de Kaagbaan niet gebruikt worden. De kans is groot dat ook daarna de baan nog gesloten blijft voor renovatie van het water afvoersysteem langs de baan.

Voor Leimuiden betekent dat een zeer rustige periode.

 

Reacties uitgeschakeld voor Kaagbaan Rust

In 2011; Minder vliegbewegingen dan gedacht.

fig 1

Sinds november 2010, het begin van de proeffase van het Aldersakkoord, wordt door de luchtvaartsector diverse aspecten van de luchtvaart voor het gebruiksjaar geprognotiseerd.

Recent zijn de gerealiseerde gegevens van 2011 gepubliceerd

Enkele feiten zijn:

Totaal 1.800 vliegbewegingen (415.700) minder dan prognose (417.500).

  1. 21.200  nachtvluchten is 7,6% meer dan verwacht.
  2. Vliegverkeer uit zuidelijke richting meer dan gedacht (zie fig 1).
  3. Kaagbaan met ca 80.000 starts op maximum van prognose.
  4. Ca. 40.000 landingen op de Kaagbaan was op het minimum van de prognose
  5. Geluidbelasting in de zuidelijke regio (ook in Leimuiden) meer dan verwacht.
Reacties uitgeschakeld voor In 2011; Minder vliegbewegingen dan gedacht.
Sluit Menu