Schiphol: Genoeg is Genoeg

 


SCHIPHOL KAN TOT 2030 TOE MET 500.000 STARTS EN LANDINGEN

Onder  deze kop publiceerde  “Behoud Woongenot Aalsmeerbaan” onderstaande column die door de werkgroep volledig wordt onderschreven
“Schiphol kan tot 2030 toe met 500.000 vluchten. Dat zult u de heer Nijhuis van Schiphol en mevrouw Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) niet horen zeggen. Integendeel! Als je hen goed beluistert, willen ze eigenlijk al vóór 2020 méér dan het met Alders afgesproken maximum van 500.000 vluchten uitvoeren op Schiphol.

Hoe zit dat dan? Het toverwoord is ‘selectiviteit’. Als het over Schiphol gaat, houdt ‘selectiviteit’ in dat de beperkte capaciteit van Schiphol zoveel als mogelijk wordt gebruikt voor vliegverkeer dat het meest ‘oplevert’. Niet voor de winst van Schiphol, maar voor de economie van Nederland. Dat is het zogeheten ‘mainportgebonden’ vliegverkeer; daarbij moet u denken aan maatschappijen die het hele jaar rond een internationaal/intercontinentaal netwerk van verbindingen onderhouden. In de Aldersakkoorden van 2008 en van 2013 is afgesproken – ook door Schiphol en ook door het Rijk – dat op Schip-ol het mainportgebonden vliegverkeer voorrang moet krijgen. Vakantievluchten en low-cost vluchten zijn voornamelijk interessant voor het bedrijf Schiphol zelf, maar horen uiteindelijk niet thuis op de Mainport Schiphol. Eenvoudigweg omdat ze daar de groei van het ‘mainportgebonden’ vliegverkeer belemmeren. Er zijn immers (milieu)grenzen, ook aan de capaciteit van Schiphol.

Mooie afspraken dus! Helaas: woorden blijken wederom geen daden. In de praktijk hebben Schiphol en het Rijk hoegenaamd geen energie gestoken in ‘selectiviteit’. Schiphol heeft zelfs z’n uiterste best gedaan om welke maatschappij dan ook naar Nederland te halen, en het Rijk heeft weggekeken en dat gewoon op z’n beloop gelaten. Gevolg: 100.000 tot 150.000 vakantie- en low-costvluchten per jaar die niets met ‘selectiviteit’ van doen hebben, en nu de groei van het mainportgebonden vliegverkeer frustreren.

Zonder de vakantie- en low-cost vluchten kan Mainport Schiphol tot zeker 2030 toe met het maximum van 500.000 starts en landingen. En dan zouden – volgens de heer Nijhuis en mevrouw Dijksma – de bewoners moeten instemmen met een hoger maximum, en nog weer meer hinder op de koop toe nemen? Dat lijkt me nu het verkeerde signaal: afspraken niet nakomen moet niet worden beloond. Er is een optie die in dit geval meer voor de hand ligt: afschaffen van de beloningen en kortingen waarmee de heer Nijhuis de vakantie- en lowcost vluchten naar Schiphol heeft gelokt. Dan verdwijnen die vluchten vanzelf.

3 Reacties

Vanavond !! Kijk !

Vanavond op NPO2 om 19.20.
Thema ” Ziek van Herrie”
Veel Schiphol omwonenden ervaren dat dagelijks.

Schokkend vond de werkgroep de Nieuwjaarsspeech van de CEO van Schiphol waaruit tussen de regels bevestigd werd dat voor Schiphol het economisch belang voorop staat en eigenlijk zo snel mogelijk van het overleg met bewoners af wil omdat dat niet slagvaardig zou zijn. Schrijnend om te constateren dat juist Schiphol de voortgang van het overleg al jaren frustreert en de Bewoners zich houden aan de gemaakte afspraken.
Vorig jaar werd nog beweerd dat de verwachtte groei niet gehaald zou worden.
Zou de teneur van de toespraak  enig verband kunnen hebben met de komende verkiezingen ?

“Ziek van Herrie” en “Schadeloosstelling maakt niet gezond”

Reacties uitgeschakeld voor Vanavond !! Kijk !

5 Januari start “Start-experiment Kaagbaan”

In haar persbericht van vandaag  kondigt de Omgevingsraad Schiphol aan dat op 5 januari een experiment start met een nieuwe startroute vanaf de Kaagbaan. Dit experiment is het resultaat van het Microklimaat Leimuiden. Al in 2012 hadden   bewoners en bestuurders de toenmalige “Alderstafel” verzocht mogelijke hinderbeperkende maatregelen te onderzoeken.
Tijdens het experiment zullen de toestellen van KLM en partners, indien technisch mogelijk, deze vaste bochtstraal gaan vliegen.
Toestellen die dat niet kunnen, bv een 747,  zullen helaas de huidige route blijven vliegen.
De werkgroep is verheugd dat nu, met dit experiment de proef op de som genomen kan worden.  Ook is het een goede zaak meent de werkgroep om gedurende  het experiment de effecten van het experiment te monitoren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat de Kaagbaan in het voorjaar 10 weken in onderhoud zal zijn en niet gebruikt wordt.

Reacties uitgeschakeld voor 5 Januari start “Start-experiment Kaagbaan”

CRISISberaad bewonersvertegenwoordigers

Roerige en spannende tijden in het Schipholoverleg. Vanochtend was er in Badhoevedorp spoedoverleg met de bewonersvertegenwoordigers.
Lees Meer

Belangrijk ook omdat er 30 november een Algemeen Overleg plaatsvindt in de Tweede Kamer, die bepalend kan zijn voor onze leefomgeving.

Reacties uitgeschakeld voor CRISISberaad bewonersvertegenwoordigers

Bewoners: Milieueffectrapportage Schiphol naar de prullenmand

 

De ORS bewoners delegatie publiceerde vandaag  hun visie aangaande de MER. De
werkgroep  onderschrijft deze visie

” Het Milieu Effect Rapport (MER) over het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS) waaraan Schiphol een jaar heeft gewerkt is achterhaald nog voor het goed en wel is verschenen. Dat rapport gaat namelijk uit van verouderde gegevens en onjuiste veronderstellingen. Daardoor kan dit rapport volgens de bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) niet dienen als degelijke feitenbasis voor een nieuw Luchthavenverkeerbesluit (LVB) en Luchthavenindelingbesluit (LIB). Zij verzoeken het bevoegd gezag (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) een geheel nieuw MER te laten maken. “

Klik hier voor de verdere onderbouwing

 

Reacties uitgeschakeld voor Bewoners: Milieueffectrapportage Schiphol naar de prullenmand
Sluit Menu