Een interpretatie: Zonder strikte voorwaarde: 66% tegen groei Schiphol

Met als kop “Banen gaan boven herrie” publiceerde
gisteren het Leidsch Dagblad de resultaten van een lezers
enquête. over o.m.  “groeien” van  Schiphol.

De werkgroep is van mening dat afgezien van de vraag of een dergelijke enquête onder de lezers  van een regionale krant representatief kan zijn voor de bewoners populatie in de Schiphol regio,  de “weergave” van de enquête resultaten,  aanleiding geeft tot enkele constateringen:

29% van de deelnemers aan de enquête vindt dat Schiphol onvoorwaardelijk alle ruimte moet krijgen en nog eens 48,5% vindt dat onder strikte voorwaarden acceptabel.
Betekent dit nu dat meer driekwart (77,5%) van de ondervraagden voor groei van Schiphol is? Dat antwoord kan niet positief zijn.

Als Schiphol niet in staat is om nagenoeg geheel aan die strikte voorwaarden te voldoen, is die 48,5% niet meer voor verdere groei, maar er tegen. Samen met de 17,7% die sowieso tegen groei is, komt dat uit op ruim 66% tegen verdere groei. !

In hetzelfde  LD stond aansluitend  het artikel  “Klagen over de herrie heeft geen zin”  waarin gemeld wordt dat een derde (33 %) van de deelnemers zegt nooit last van vliegtuig lawaai te hebben.
De conclusie is dan  dat: twee derde (66%) van de deelnemers in ieder geval wel eens last heeft van vliegtuiglawaai. !!

Reacties uitgeschakeld voor Een interpretatie: Zonder strikte voorwaarde: 66% tegen groei Schiphol

Juli: Trieste Records

Met ruim 8.700 geregistreerde vliegtuig passages vestigde juli 2016 het record van de afgelopen 6 jaar.
Ook de 950 nachtvluchten was een record
Op Woensdag 6 juli werd het dag record gevestigd met meer dan 500 passages op een dag.
De dagelijkse pieken zijn; de vroege ochtend (05:00-06:00) met gemiddeld 750 passages, overdag is er rond 08:00 een  piek met 1.200 passages en in de avond is 19:00 de piek met ca 1.100 passages.
Uit analyses constateert de werkgroep dat steeds meer maatschappijen, dan alleen KLM, gebruik maken van de in 2014 ingevoerde nieuwe startprocedure (NADP2) waarbij er langer op een lager niveau wordt gevlogen.
B.v. in 2013 bedroegen de  Easyjet passages lager dan 1.000 m slechts 0.04% dit jaar was dat 50%.
Deze maand passeerden totaal 3.500 vliegtuigen lager dan 1.000 m de bebouwde kom. De wergroep gaat er vanuit dat bij het experiment met een andere route, die later dit jaar start, de overlast zal verminderen doordat het zwaarte punt van de geluidbelasting meer boven de Westeinderplas komt te liggen ipv boven de bebouwde kom.

Reacties uitgeschakeld voor Juli: Trieste Records

Juni en Tweede Kamer Overleg

In juni passeerden ruim 4.400 vliegtuigen (300 in de nacht) Leimuiden. Begin van de maand kenmerkte zich door 11 dagen Noordelijke “rust” windrichting. Van 20 t/m 27 juni was de Kaagbaan in onderhoud, de geregistreerde passages kwamen toen van de Zwanenburg en Aalsmeerbaan.

Overleg
30 Juni werd in  het Algemeen Overleg Luchtvaart  van de Tweede kamer de Actieagenda Schiphol besproken waarin de contouren en maatregelen werden aangegeven om de economische groei van de Mainport Schiphol te  borgen. In deze 52 pagina’s tellende agenda kwam het woord “Leefomgeving” slechts 6 keer voor en in het gehele document geen enkele concrete aktie om deze te borgen of te verbeteren.
Het overleg wordt 7 juli voortgezet.

Opmerkelijk is dat begin juli het RLI “Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur”  haar rapport: “Mainport voorbij” publiceerde waarin zij  vraagtekens zette bij beleidsvisies  uitgaand van Schiphol en de haven van Rotterdam als mainports en primaire economie motoren van Nederland. Hierna ontstond in diverse dagbladen een “welles/nietes” discussie.

De werkgroep meent dat deze discussie niet via de pers gevoerd moet worden maar dat deze een serieus onderdeel moet gaan uitmaken in de beleidsvisie ontwikkeling/herziening  voor de langere termijn waarbij niet alleen maar een autonome economische  groei het uitgangspunt is waarbij de leefomgeving steeds mee  in “balance” moet worden gebracht.

Reacties uitgeschakeld voor Juni en Tweede Kamer Overleg

Fijnstof oorzaak hartfalen aangetoond.

 

Op 24 mei j.l. publiceerde The Lancet, het toonaangevend brits medische tijdschrift   de resultaten van een onderzoek  Fijnstof en Hartfalen.
Luchtvervuiling leidt bij langdurige blootstelling tot aderverkalking en daardoor tot hartaanvallen.
Dit hebben Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Washington ontdekt. Hun onderzoek duurde maar liefst 10 jaar, veel langer dan alle eerdere studies. Voor het onderzoek moesten grofweg 7.000 Amerikaanse proefpersonen tussen de 48 en 84 regelmatig een CT-scan ondergaan.

Bij mensen die in vervuilde regio’s wonen bleek de afzetting van kalk in de hartslagaders 20% sneller te gaan. Hoofdonderzoeker Joel Kaufman: ‘De studie biedt cruciale informatie over de invloed van luchtvervuiling op het belangrijkste biologische proces dat leidt tot hartziekten. Het bewijs toont aan dat de wereldwijde inspanningen om de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen te verminderen, noodzakelijk zijn’.

Reacties uitgeschakeld voor Fijnstof oorzaak hartfalen aangetoond.

Hoe wakker is de Raad Kaag en Braassem ?

In een brief van begin april vraagt de werkgroep de gemeenteraad van Kaag en Braassem zich uit te spreken over verder onderzoek naar de gevolgen van Ultra Fijnstof onderzoeken. De staatssecretaris meldde recent dat tot 2020 een vervolg onderzoek naar Ultra Fijnstof uitgevoerd gaat worden maar geeft niet aan welke  onderzoeken terwijl het RIVM in haar rapport een groot aantal  onderzoeks aanbevelingen doet.
Deze brief staat de komende raad geagendeerd met de indicatie ter kennisname.

Verontrustend is het artikel in de Telegraaf van 27 mei waarin Schiphol haar dromen uitlegt in het streven naar nog meer economisch gewin.
Een Tweede Kaagbaan is daar een essentieel onderdeel in.
Deze droom zal in een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op 30 juni aan de orde komen.

De werkgroep meent dat de mogelijke gevolgen voor de gemeente Kaag en Braassem onderschat worden en hoopt dat de raad de brief  aanhoudt om er  na het zomer reces op terug te komen.

Regeren is vooruitzien ook voor de generaties na ons”

Reacties uitgeschakeld voor Hoe wakker is de Raad Kaag en Braassem ?
Sluit Menu