Bewonersreactie op Tweede Kamer debat Schiphol

 

HINDERBEPERKING SCHIPHOL KRIJGT WETTELIJKE BASIS, MAAR BEWONERS MOETEN ALERT BLIJVEN
Op 16 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet Luchtvaart, waarmee het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) wordt ingevoerd.

Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer dat voorbeeld volgt, is een onomkeerbare stap gezet om het Aldersakkoord te verankeren in wet- en regelgeving.

De hinderbeperking die voor de bewoners de reden is om het akkoord te onderschijven en deel te nemen aan het overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zal nader worden uitgewerkt in twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthaven Verkeersbesluit (LVB) en het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). Daarvoor is nu een Milieu Effect Rapport (MER) in de maak. Naar verwachting kan het nieuwe stelsel in 2017 in werking treden.

Het Aldersakkoord is een compromis dat poogt de belangen van economie en milieu te verenigen: de luchtvaart mag beperkt groeien als er voldoende hinderbeperking tegenover staat.  Daarom betreuren de bewoners de pogingen van verschillende partners in het overleg om aan dat akkoord te morrelen. Zo probeert de luchtvaartsector met rekentrucs (over startprocedures, nachtvluchten, stille landingen) onder de groeibeperkingen uit te komen. De gemeenten willen meer woningen bouwen dan nu is toegestaan en de extra gehinderden niet meetellen. Men overweegt zelfs om dit buiten de ORS om met de sector te regelen. Reden voor de bewonersdelegatie om de vinger aan de pols te houden en te voorkomen dat de ORS wordt uitgehold.

Dat onze overlegpartners de indruk wekken dat ze onder hun onwelgevallige delen van het akkoord uit willen is niet nieuw. Zorgelijk is dat enkele politieke partijen met een beroep op het primaat van de politiek zover willen gaan om te tornen aan een essentieel onderdeel van het akkoord. Bij de kamerbehandeling heeft de VVD namelijk een motie ingediend om de zogeheten vierde baanregel te versoepelen. Die regel houdt in dat slechts in uiterste noodzaak meer dan 3 banen mogen worden ingezet, wat precies de bedoeling is van het strikt preferentieel baangebruik. De motie is aangenomen maar de interpretatie en de consequenties zijn nog onduidelijk.

Het standpunt van de ORS-bewonersdelegatie is klip en klaar: het Aldersakkoord is één en
ondeelbaar, en de vierde baanregel is daarvan een onlosmakelijk onderdeel. Het gaat niet aan dat partijen wel de lusten van een compromis willen genieten maar niet de lasten dragen. De ORS-bewonersdelegatie stelt alles in het werk om te voorkomen dat het Aldersakkoord wordt geschonden.

Reacties uitgeschakeld voor Bewonersreactie op Tweede Kamer debat Schiphol

Lelybaan een must voor Schiphol

 

Vorige week hebben kamerleden van de commissie Milieu en Infrastructuur gesproken met  Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, over de ontwikkelingen in de Luchtvaart.
Alders benadrukte  dat de uitbreiding Lelystad airport eerder dan 2018 noodzakelijk is, om de groei van Schiphol te kunnen “bijbenen”. (artikel LD)
Het uitbreiden van Lelystad is een onlosmakelijk onderdeel van het Aldersaccoord.
Ook een onlosmakelijk onderdeel van het accoord is de afspraak dat Schiphol tot 2020 mag groeien tot maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen.
Volgens de werkgroep mag het niet zo zijn dat er aan dit maximum getoornd gaat worden ingeval er onvoldoende vliegtuigbewegingen uitgeplaatst kunnen worden.

Reacties uitgeschakeld voor Lelybaan een must voor Schiphol

Woedende Bewoners en Gemeenten

Dat waren ze in het Regio Forum van de van de ORS waarin bij de behandeling van de Gebruiksprognose voor 2016 bleek dat het aantal nachtvluchten drastisch zou toenemen terwijl afgesproken was dat in 3 jaar dat aantal zou afnemen naar 29.000.
Het Leidsch dagblad bericht hierover in haar voorpagina publicatie van 8 October.
De werkgroep betreurt het dat diverse partijen proberen om onder het Aldersakkoord  uit te komen.
De Bewoners, Gemeenten en het Rijk eisen dat Schiphol zich aan de afspraken houdt.
De bewoners bij de Polderbaan en Kaagbaan (op de andere banen zijn nachtvluchten verboden) zullen de dupe worden.
Ook meent de werkgroep dat er meer transparante informatie en rapportage moet komen over het uitgeven van de “slots” (toestemming om op Schiphol te mogen komen).

Reacties uitgeschakeld voor Woedende Bewoners en Gemeenten

Tweede Kamer luistert in Hoorzitting Luchtvaart


Woensdag 23 september 2015 hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de Luchtvaartnota. Alle betrokkenen bij Schiphol (en de andere luchthavens in Nederland) waren uitgenodigd; de luchtvaartsector (vliegvelden, vliegtuigmaatschappijen), belanghebbenden (bewoners, bestuurders) en deskundigen (wetenschap, instellingen).
Zowel de landelijke pers als de lokale pers berichten vandaag daarover.

De werkgroep meent dat  uitvoering van het Alders akkoord en met name het ingebruik nemen van Lelystad essentieel is voor de toekomstige leefbaarheid (geen Tweede Kaagbaan) in de Kaagbaan regio en onderschrijft volledig de mening van door  de Kaagbaan Cluster vertegenwoordiger  gepubliceerde opinie.

3 Reacties

Eerste stap ‘Meten is Weten’ is gezet


Onder aanvoering van het CDA is gisteravond in de Raadsvergadering en het Politieke Forun van Kaag en Braassem de eerste stap gezet om de mogelijkheden van “Meten is Weten” (uitstoot) in de gemeente verder te gaan onderzoeken.
Wethouder Peters zegde toe, in gesprek te gaan met de Werkgroep.
Positief verrast is de werkgroep dat in de besluitvomende raadsvergadering besloten werd de, slechts  ter kennisname, geagendeerde  brief  te agenderen voor het Politieke Forum direkt na de Raadsvergadering.
De Raad in haar kracht!

1 Reactie
Sluit Menu