Brief aan de Regering: Stop Luchtvaartgroei

Vooruitlopend op de manifestaties zaterdag 23 juni in steden bij de zes luchthavens in Nederland roept het “Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart” in een brief; de regering op te stoppen met luchtvaartgroei, zich nadrukkelijk te richten op snelle afname CO2-uitstoot en milieuhinder en ruimte te geven aan hoogwaardige internationale bereikbaarheid voor de zakelijke passagiers.

Brief_aan_regering_LBBL_18_juni_2018

Reacties uitgeschakeld voor Brief aan de Regering: Stop Luchtvaartgroei

23 Juni; Laat u zien en horen !!!!

 

Op 23 juni organiseren Greenpeace,  alle bewonersdelegaties en de milieubewegingen een protestdag in alle plaatsen met vliegvelden. Verzamelen op 23 juni om 13.00 uur op het Museumplein in Amsterdam. Eerst is er een openingsspeech namens de organisatie. Daarna gaan we gezamenlijk op een creatieve manier een rood sein afgeven aan Schiphol dat zelfs vanuit het vliegtuig te zien is. Vervolgens bieden we een podium aan sprekers van zowel links als rechts en zowel bewoners als de groene partijen.”

Om u op te geven en voor meer informatie ga naar:

Stop luchtvaartgroei

Reacties uitgeschakeld voor 23 Juni; Laat u zien en horen !!!!

Omwonenden Luchthavens in Nederland verenigen zich

Bewonersorganisaties rondom de 6 luchthavens hebben zich verenigd in een Landelijke organisatie LBBL.

De speerpunten zijn:
1  Afname hinder Luchtvaart
2 Luchtvaart moet CO2 terugdringen
3 Belasting op tickets en vliegtuigbrandstof
4 Treinverbindingen voor Europese bestemmingen

De werkgroep steunt dit initiatief volledig !!!!!!

 

Reacties uitgeschakeld voor Omwonenden Luchthavens in Nederland verenigen zich

Petities voor een leefbare toekomst

Vanmiddag worden aan twee Tweede Kamer Commissies petities aangeboden door bewoners groeperingen.
Startbanen in Zee zijn wel haalbaar
Zestig bewonersgroeperingen, (ook KBGeluid) in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie.  Schiphol kan niet blijven groeien op de huidige locatie.
In het rapport “Een vlucht naar Voren” worden de contouren voor een banenstels in Zee verder uitgewerkt.

Luchtvaart in de Klimaatwet

In haar petitie roept de “De Werkgroep Toekomst Luchtvaart” om van de luchtvaart dezelfde vermindering van opwarm-effecten te eisen als van overig Nederland en verzoeken de regering zodanige wettelijke maatregelen te nemen dat voor de luchtvaart op Nederlandse luchthavens dezelfde reductietaakstellingen gelden als voor andere Nederlandse bedrijven en huishoudens.

De werkgroep ondersteund beide petitie en zal bij het overhandigen vertegenwoordigd zijn.

Reacties uitgeschakeld voor Petities voor een leefbare toekomst

Maak op Schiphol van de Nood een Deugd

 

19 september 2017 Hans Buurma, voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart www.toekomstluchtvaart.nl

Acht gemeenten in het Groene Hart maken bezwaar tegen verdere groei van Schiphol ten koste van de leefomgeving (ikstemvoorstilte.nl). Tegelijk wijzen anderen op het economische belang van capaciteitsuitbreiding. Die trekt vooral prijsvechters aan en blijkt veel minder nut voor de economie te heb-ben dan velen denken. Ze genereren vooral budgettoerisme: slecht voor de mainport, de economie, de leefomgeving en het klimaat. Schiphol moet wel een hoogwaardige hub blijven. Het vrijetijdsvervoer is al zo omvangrijk geworden dat de regionale luchthavens in het komende decennium ruimte tekort zullen komen voor de afgesproken uitplaatsingen vanaf Schiphol, laat staan voor verdere groei. Hoe kan van deze nood een deugd gemaakt worden?

Reacties uitgeschakeld voor Maak op Schiphol van de Nood een Deugd
Sluit Menu