Eind rustige Zomer, begin hete Herfst

 

 

 

Duidelijk merkbaar dat de laatste week van juli het einde van een rustige zomer in luidde en de wind weer vaker uit zuidelijke richting kwam, waardoor Kaagbaan voor startend verkeer werd ingezet en het aantal passages en  de overlast toenam.
In juli vlogen  ca 3.500 (300 in de nacht) over Leimuiden en in augustus waar dat er 6.650 (600 in de nacht).

Een hete Herfst staat voor de deur wat betreft het Schiphol dossier:

  • De MER (Milieu Effect rapportage ) zal, na jaren, eindelijk worden uitgebracht op basis waarvan voor het  de groeimogelijkheden voor Schiphol zullen worden bepaald.
    De bewonersdelegatie volgt de ontwikkelingen met argusogen en zal de uitkomsten zeer kritisch toetsen om eenzijdig “rijk rekeningen” te voorkomen.
  • Ook zal met de uitvoering van de Luchtruimvisie , waarmee de afgelopen jaren niets is gedaan, weer doorgestart worden. Het gaat daarbij om het luchtruim, efficiënt, internationaal aansluitend,  in te delen hierbij zullen nieuwe routes  worden ontwikkeld worden met gevolgen voor de geluidcontouren en dus bewoners.
  • Ook zal gestart worden met het ontwikkelen van de Luchtvaarnota, waarbij de contouren aangegeven gaan worden waarbinnen de Luchtvaart in Nederland zich in de toekomst kan ontwikkelen.
    In dit proces zal in allerlei vormen, huiskamer gesprekken , seminars etc, zoveel mogelijk betrokken partijen gaan participeren.
  • Het microklimaat Leimuiden nadert de finale besluitvorming.

Al deze ontwikkelingen zullen invloed  hebben op de leefomgeving in Kaag en Braassem,  alertheid is geboden van  zowel de Gemeente als de Werkgroep maar ook de bewoners!

Sluit Menu