Februari Rapportage (Antonov Gespot)

Fig 1 Gespot

Februari  registreerde gemiddeld  5.000 passages, waarvan  215  s’nachts. Door de noordelijke windrichting was begin februari redelijk rustig.

De Antonov, het op 1 na grootste vliegtuig ter wereld, is op 25 januari om ca 10 uur vanaf de Kaagbaan vertrokken richting Canada. Het vliegtuig werd in Leimuiden gespot toen het passeerde (fig 1).

Fig 2 Passage

 

Ondanks dat het vliegtuig niet over Leimuiden vloog maar afboog (fig 2) naar het westen werd toch bij het meetpunt in de Meerewijck een geluids belasting van 84 dBA (sel) gemeten. De duur van de geluidsbelasting was ca 130 sec.

 

 

1  Vliegtuig Passages en Geluidsniveaus

De firma Geluidsnet heeft, mede op verzoek van de werkgroep, de rapportages aangevuld met de Lnight en Levening berekeningen. Deze van belang om de geluidsbelasting van de diverse dagperiodes nauwkeuriger bij verdere onderzoeken vast te stellen.

De 2e grafiek 1 laat zien, dat deze maand rond 9 uur s’avonds voor Leimuiden het piek moment is met in totaal meer dan 450 passages!.
Passages en Geluidsniveau’s februari 2012

2  Top 20 Geluids passages

De geluidsbelasting deze maand was in het totaal 105 uur Het is wel duidelijk dat het steeds dezelfde vliegtuig types en maatschappijen zijn die in de top 20 staan.
Top 20 februari 2012

3  Top 20 Laagvliegers.
Top 20 Laagvliegers

Sluit Menu