Inspectie Luchtvaart zwijgt

 

Op 9 Okt 2017 verschijnt  handhavings rapportage Schiphol over de periode nov 2016-mei2017 waarin de Inspectie melding maakt een drietal bevindingen die zij schriftelijk met Schiphol hebben gecommuniceerd.

Deze vage melding was voor de werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord” aanleiding om verduidelijking te vragen.
Een moeizaam proces, is gebleken.

Op 25 Okt 2017 zijn via de website van de Inspectie (Incident: 171012-000094) de volgende vragen gesteld:

1 Wat was de inhoud van de bevindingen waarover Schiphol schriftelijk is geïnformeerd.?
2 Op welke wijze heeft Schiphol de bevindingen geanalyseerd en wat was het resultaat van die analyse.?
3 Welke corrigerende maatregelen is Schiphol voornemens te nemen.?
4 Zijn naar oordeel van de Inspectie deze maatregelen afdoende om de bevindingen op te heffen

Op 20 nov 2017, na een aantal schriftelijke en telefonische herinneringen, kwam een antwoord van de inspectie:  dat het de doorwerking van de NADP2 procedure, het afhandelen van interne audits en de doorwerking van het taxiën met één motor betrof.

De werkgroep is van mening dat de antwoorden onvoldoende ingingen op de gestelde vragen.
Ook het feit dat de nieuwe startprocedure (NADP2) voor Leimuiden, in tegenstelling tot de berekende prognoses, de overlast heeft doen toenemen vond de werkgroep aanleiding voor vervolg vragen.

Op 27 nov 2017 zijn aan de Inspectie de volgende vervolg vragen gesteld:

1 Wat was de aanleiding voor de Inspectie om nadere informatie te vragen aangaande de participatiegraad van de NADP2 start  procedure.
2 Wat is de inhoud van  de response  informatie/rapportage van de Luchthaven betreffende deze bevinding.
3 Welke procedure voorziet de inspectie voor het rapporteren door de Luchthaven van de actuele NADP2 participatie graad.

Nu 22 Jan 2018 ,bijna 3 maanden later, geen  enkele reactie van de Inspectie, ook niet na nog een herinnering op 15 dec 2017.

De werkgroep vraagt zicht af waarom er geheimzinnig gedaan wordt over de inhoud van de schriftelijke communicatie en de Inspectie niet adequaat antwoord ?
Moet transparantie niet het streven zijn, juist bij handhaving of moet dat middels een WOB procedure worden afgedwongen?

Sluit Menu