Juli/Augustus: Hectische Zomer

De zomermaanden kenden  zeer wisselende, vaak noordelijke , windrichting waardoor er in vergelijking met vorige zomers (juli 2016; ruim 8.000)  minder vliegtuigpassages werden geregistreerd. Gemiddeld ruim 5.000 waarvan 500 in de nacht.
Hectisch waren de vele persuitingen over de mogelijke groei van Schiphol.
Donderdag wordt  in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden betreffende het Selectiviteit beleid van Schiphol waarbij volgens de gemaakte afspraken Lelystad ingezet wordt voor “vakantie” verkeer om zodoende Schiphol en ook KLM meer ruimte te geven voor het bestemmingsverkeer.
Volgens die zelfde afspraak had Lelystad al in 2015 operationeel moeten zijn, maar door vertraging bij de LVNL en Schiphol  en het niet sturen/controleren  van de Tweede Kamer wordt Lelystad pas in 2019, 4 jaar later, gerealiseerd !!!
Alle partijen, ook de bewoners,  zullen bij die hoorzitting aanwezig zijn.
Klik hier voor het Bewoners standpunt

Sluit Menu