Juni en Tweede Kamer Overleg

In juni passeerden ruim 4.400 vliegtuigen (300 in de nacht) Leimuiden. Begin van de maand kenmerkte zich door 11 dagen Noordelijke “rust” windrichting. Van 20 t/m 27 juni was de Kaagbaan in onderhoud, de geregistreerde passages kwamen toen van de Zwanenburg en Aalsmeerbaan.

Overleg
30 Juni werd in  het Algemeen Overleg Luchtvaart  van de Tweede kamer de Actieagenda Schiphol besproken waarin de contouren en maatregelen werden aangegeven om de economische groei van de Mainport Schiphol te  borgen. In deze 52 pagina’s tellende agenda kwam het woord “Leefomgeving” slechts 6 keer voor en in het gehele document geen enkele concrete aktie om deze te borgen of te verbeteren.
Het overleg wordt 7 juli voortgezet.

Opmerkelijk is dat begin juli het RLI “Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur”  haar rapport: “Mainport voorbij” publiceerde waarin zij  vraagtekens zette bij beleidsvisies  uitgaand van Schiphol en de haven van Rotterdam als mainports en primaire economie motoren van Nederland. Hierna ontstond in diverse dagbladen een “welles/nietes” discussie.

De werkgroep meent dat deze discussie niet via de pers gevoerd moet worden maar dat deze een serieus onderdeel moet gaan uitmaken in de beleidsvisie ontwikkeling/herziening  voor de langere termijn waarbij niet alleen maar een autonome economische  groei het uitgangspunt is waarbij de leefomgeving steeds mee  in “balance” moet worden gebracht.

Sluit Menu