Laat U Horen: Stem Morgen

Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezing.
In die  nieuwe raadsperiode 2018-2022 zullen de Schiphol ontwikkelingen van invloed zijn op de leefomgeving en gezondheid van de bewoners in de Schiphol regio.

  • Stopt de groei  van Schiphol op locatie bij max 500.000 vliegbewegingen ?.
  • Mag Schiphol blijven groeien?
  • Start de overheid met het onderzoeken van alternatieven (op zee)?
  • Gaat Lelystad in 2020 open?
  • Vermijden nieuwe vliegroutes de woonkernen ?.
  • Wat wordt het resultaat van het RIVM onderzoek naar de gevolgen van Ultra Fijnstof.

In de ORS (Omgevingsraad Schiphol) zullen de bewoners de belangen blijven verdedigen maar ook de lokale overheden,  zijn van belang voor het borgen van die bewonersbelangen in hun verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.

                                           

 

Sluit Menu