Laatste Kwartaal: Geluid ook in de Pers

   

Het laatste kwartaal passeerden  16.500-18.200 vliegtuigen over Leimuiden waarvan  1.100 in de nacht. Het meetpunt in westelijk Leimuiden registreerde ca 1.700 passages meer, ook werd in dit meetpunt een cumulatieve geluidsbelasting gemeten van ca 58bB(A) Lden per maand.

Ook veel Pers geluid:
Het Lelystad debat, de onjuiste MER berekeningen, Slot op Vrachtvluchten, Aantal Nachtslots, Een Nieuw Kabinet ,  VNO bewering groeien tot wel 800.000 vliegbewegingen moet kunnen, Uitwerking  Klimaat akkoord etc, etc.

Landelijk
Zowel in de pers als op Social Media laaide de publiciteitsstrijd rondom  Schiphol hoog op.
Er ontstonden veel “Krantenkop” meningen en uitspraken, en er was geen sprake van enig relativering.
Zo werd b.v. op Twitter (Ombudsman) o.m.  gemeld dat het 40dB geluidsgebied  van een Lelystad route groter zou zijn dan in de MER werd aangegeven. Op de geluidsschaal is 40dB te vergelijken met een rustige kamer en het geluid van een mug.

De werkgroep is van mening dat de MER’s van Schiphol en die van Lelystad onjuistheden bevatten en opnieuw moeten worden getoetst maar roept op om in de discussie van een mug geen 737 te maken.

Hetgeen de werkgroep ook opviel was een uitspraak waarin de minister van I&W suggereerde eerder op hinder- beperking/beleving  dan op het aantal vliegtuigbewegingen te willen sturen. De werkgroep zet grote vraagtekens bij de objectiviteit van een hinderbeleving als besluit criterium.
Verheugd was de werkgroep te lezen dat ook de minister meent dat “meten een must” is om de modelberekeningen te kunnen toetsen.

Gemeenteraad Verkiezing
Voor het komende jaar met de gemeenteraads verkiezingen in maart, is de Werkgroep benieuwd naar de politieke partij standpunten over de  gevolgen van de Schiphol ontwikkelingen  voor de gemeente.
Niet alleen  geluid betreft maar m.n. ook de negatieve milieu aspecten (CO2, Fijnstof, Ultra Fijnstof etc) zullen de leefbaarheid nadelig beïnvloeden.
De werkgroep meent dat voor het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente de nieuwe raad mede verantwoordelijkheid draagt.
De werkgroep heeft het plan om wat dit aspect betreft tegen de verkiezingen de standpunten van de partijen op een rijtje te zetten.

Sluit Menu