Laatste maand

In december zijn 5.200-5.800 passages geregistreerd waarvan ca 300 in de nacht. De windrichting was hoofdzakelijk zuidelijk en zijn de Kaagbaan en soms ook de Aalsmeerbaan ingezet. De jaarrapportage volgt later deze maand de eerste cijfers laten een afname van het aantal passages zien.
2014 wordt een belangrijk jaar voor de geluidsproblematiek in Leimuiden:
In mei zal de nieuwe  Omgevingsraad Schiphol (ORS) van start gaan. Daarin zal ook de werkgroep vertegenwoordigd gaan worden.
Het Microklimaat Project Leimuiden zal uitgevoerd worden om geluidreducerende maatregelen te onderzoeken.
Ook zijn er  nieuwe routes en een nieuwe vliegmethode (steiler) voor stijgend verkeer te verwachten. De werkgroep zal alert zijn op de consequenties voor de omgeving.
Passages.
Laagvliegers.
Lawaaimakers.

Sluit Menu