Leimuiden mag geen slachtoffer worden.

In de Hoofddorpse Courant  spreekt de bewoners vertegenwoordiger aan de Alderstafel de verwachting uit dat de luchtvaartsector, de overheid en de bewoners eind december een akkoord kunnen sluiten over de toekomst van Schiphol tot 2020. In 2008 sloten de partijen o.l.v. oud minister Hans Alders een voorlopig akkoord waarbij Schiphol tot 2020 kon groeien tot maximaal 510.000 vluchten per jaar onder voorwaarde dat een ingrijpend pakket maatregelen zou worden ingevoerd om de hinder voor omwonenden te beperken en voor het vlieggeluid een nieuw normen en handhavingsstelsel  zou worden getest. Dit experiment is de afgelopen 2 jaar uitgevoerd en wordt de komende periode geëvalueerd.
De werkgroep acht het van groot belang dat de bewonersgroepen,  aan de Alderstafel een stem hebben gekregen.
Sinds medio 2009 ervaart Leimuiden een extreme toename van geluidoverlast door vliegtuigen. Om te voorkomen dat Leimuiden slachtoffer wordt van het “nieuwe stelsel” is de werkgroep van mening dat de onderzoeken naar geluidreducerende  maatregelen voor Leimuiden, zoals aan de Alderstafel is besloten, ook uitgevoerd worden.

Sluit Menu