Mei: Rustig, maar meer overlast door NADP2

Door de vaak niet zuidelijke windrichting is de meimaand relatief rustig geweest.
Er werden 2.400 passages geregistreerd waarvan ca 150 in de nacht.

Verontrustend is echter te constateren dat  het aantal passages  lager dan 1.000 meter steeds meer toeneemt met nadelige gevolgen voor de geluidoverlast en emissie footprint.
De afgelopen maand vloog 38% lager dan 1.000 meter , in mei 2013 was dat slechts 4% !!!!!
Naar mening van de werkgroep wordt dit veroorzaakt doordat steeds meer maatschappijen, om kerosine te besparen, gebruik maken van de nieuwe startroute NADP2 waardoor in vele gevallen de optimale route niet gevolgd kan worden.

Sluit Menu