Akkoord wijken voor Money, Money,Money ?

“Koffers niet meer van boord op Schiphol” is de titel het Leids Dagblad artikel doelend op één van de adviezen van een  onderzoek naar de regelgeving druk op Schiphol.
Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van I&M uitgevoerd.
Één van de suggesties in het rapport is ook dat het Alders akkoord, extra taxiën tot gevolg heeft,  dus meer kerosine verbruik, dus extra  kosten.
Een simpele worst case rekensom leert dat een  Boeing 747 taxiënd van de Polderbaan naar de gate  840 liter verbruikt,  kosten;  een kleine 600 euro.
Met een kleine ticket toeslag van ongeveer 2 á 3 euro is dat opgelost.

De werkgroep is zeer verbaasd en verontrust dat waar het om geld gaat de oplossing gezocht wordt in het sleutelen aan akkoorden en voorbij gegaan wordt aan het waarom en de waarde van het akkoord.

In het LD artikel wordt verondersteld dat in haar reactie naar de Tweede Kamer , staatssecretaris Dijksma niet zal afwijken van de gemaakte afspraken met bewoners, overheid en sector.

Sluit Menu