Nieuwe Startmethode weer duidelijk merkbaar

De afgelopen week is de extra hinder door de , vorig jaar ingevoerde, nieuwe KLM startroute (NADP2) in Leimuiden weer duidelijk merkbaar geworden.
De vliegtuig passages kwamen lager over en door de ruimere draaibochten veel meer over bewoond gebied van Leimuiden. Duidelijk waarneembaar is ook de afwijking (ca 500 m ) tussen de radartracks en de daadwerkelijk gevlogen route (rode stippellijn).
Gisteren (25 april)  passeerden 52 (16%) toestellen (hoofdzakelijk KLM) van in het totaal 330 vliegtuigen, Leimuiden op een hoogte lager dan 1000 m.
Ondanks dat vorig jaar de Kaagbaan, vanwege onderhoud., 2 maanden nauwelijks is gebruikt, is  de geluidsnorm bij Leimuiden toch overschreden zoals al in onze vorige publicatie is gemeld.
De werkgroep zal aandringen dit aspect (startroute)  bij het verdere Microklimaat onderonderzoek  te betrekken.

Deze post heeft een reactie

  1. Vooral de laatste 6 dagen zijn wij weer volop “aan de beurt”. Inderdaad zoals de werkgroep vertelt: achter elkaar, minder dan 2 minuten ertussen opstijgend, veel te ruime bocht over Leimuiden en veel te laag overvliegend, zodat het geluid van het vliegtuig extra kan weerkaatsen tussen de daken van de bebouwde kom!
    Verschrikkellijk! Wanneer gaat Schiphol/ KLM er iets aan doen om onze oren en ons hoofd te ontzien? Hoe krijgen we dit, met medewerking van onze gemeente K&B, voor onze burgers voor elkaar?

Reacties niet meer mogelijk.

Sluit Menu