Overlast Schiphol mag niet Toenemen in Kaag en Braassem

Bij eventuele groei van Schiphol mag de overlast niet toenemen. Dat is te concluderen  uit “Samenwerkingsagenda 2018-2022” met het motto “Maak Meedoen Mogelijk”

Gezien de actuele ontwikkelingen, Veiligheid, Milieu, en Klimaat , een  zeer beperkt maar mogelijk hoopgevend statement (pag 26) meent de werkgroep,

Het document geeft in de paarse kaders de onderwerpen aan die  verder moeten worden uitgewerkt in de komende periode.

Het is de werkgroep niet duidelijk waarom het onderwerp Schiphol niet tot die nader uit te werken onderwerpen behoort.

 

  • Zeker gezien het vorig jaar aangenomen amendement over “Cumulatief Meten” van de Schiphol impact (geluid en emissie) in de gemeente/regio.
  • Maar ook de twee CDA Schiphol moties, met daarin duidelijk uit te dragen standpunten, die in de laatste Raad voor de verkiezingen, met een overgrote meerderheid zijn aangenomen.
  • En het rapport  “Een vlucht naar Voren” waarin een mogelijk alternatief in zee wordt geschetst, zal zoals afgesproken voor de Raad worden geagendeerd.

Deze noodzaken verdere concretisering van het Samenwerkings standpunt over Schiphol, de werkgroep biedt aan in een constructieve samenwerking met de gemeente daar invulling aan te geven.

 

Sluit Menu