Brief aan de Regering: Stop Luchtvaartgroei

Vooruitlopend op de manifestaties zaterdag 23 juni in steden bij de zes luchthavens in Nederland roept het “Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart” in een brief; de regering op te stoppen met luchtvaartgroei, zich nadrukkelijk te richten op snelle afname CO2-uitstoot en milieuhinder en ruimte te geven aan hoogwaardige internationale bereikbaarheid voor de zakelijke passagiers.

Brief_aan_regering_LBBL_18_juni_2018

Reacties uitgeschakeld voor Brief aan de Regering: Stop Luchtvaartgroei

23 Juni; Laat u zien en horen !!!!

 

Op 23 juni organiseren Greenpeace,  alle bewonersdelegaties en de milieubewegingen een protestdag in alle plaatsen met vliegvelden. Verzamelen op 23 juni om 13.00 uur op het Museumplein in Amsterdam. Eerst is er een openingsspeech namens de organisatie. Daarna gaan we gezamenlijk op een creatieve manier een rood sein afgeven aan Schiphol dat zelfs vanuit het vliegtuig te zien is. Vervolgens bieden we een podium aan sprekers van zowel links als rechts en zowel bewoners als de groene partijen.”

Om u op te geven en voor meer informatie ga naar:

Stop luchtvaartgroei

Reacties uitgeschakeld voor 23 Juni; Laat u zien en horen !!!!

Mei: Rustig, maar meer overlast door NADP2

Door de vaak niet zuidelijke windrichting is de meimaand relatief rustig geweest.
Er werden 2.400 passages geregistreerd waarvan ca 150 in de nacht.

Verontrustend is echter te constateren dat  het aantal passages  lager dan 1.000 meter steeds meer toeneemt met nadelige gevolgen voor de geluidoverlast en emissie footprint.
De afgelopen maand vloog 38% lager dan 1.000 meter , in mei 2013 was dat slechts 4% !!!!!
Naar mening van de werkgroep wordt dit veroorzaakt doordat steeds meer maatschappijen, om kerosine te besparen, gebruik maken van de nieuwe startroute NADP2 waardoor in vele gevallen de optimale route niet gevolgd kan worden.

Reacties uitgeschakeld voor Mei: Rustig, maar meer overlast door NADP2

Omwonenden Luchthavens in Nederland verenigen zich

Bewonersorganisaties rondom de 6 luchthavens hebben zich verenigd in een Landelijke organisatie LBBL.

De speerpunten zijn:
1  Afname hinder Luchtvaart
2 Luchtvaart moet CO2 terugdringen
3 Belasting op tickets en vliegtuigbrandstof
4 Treinverbindingen voor Europese bestemmingen

De werkgroep steunt dit initiatief volledig !!!!!!

 

Reacties uitgeschakeld voor Omwonenden Luchthavens in Nederland verenigen zich

Overlast Schiphol mag niet Toenemen in Kaag en Braassem

Bij eventuele groei van Schiphol mag de overlast niet toenemen. Dat is te concluderen  uit “Samenwerkingsagenda 2018-2022” met het motto “Maak Meedoen Mogelijk”

Gezien de actuele ontwikkelingen, Veiligheid, Milieu, en Klimaat , een  zeer beperkt maar mogelijk hoopgevend statement (pag 26) meent de werkgroep,

Het document geeft in de paarse kaders de onderwerpen aan die  verder moeten worden uitgewerkt in de komende periode.

Het is de werkgroep niet duidelijk waarom het onderwerp Schiphol niet tot die nader uit te werken onderwerpen behoort.

 

  • Zeker gezien het vorig jaar aangenomen amendement over “Cumulatief Meten” van de Schiphol impact (geluid en emissie) in de gemeente/regio.
  • Maar ook de twee CDA Schiphol moties, met daarin duidelijk uit te dragen standpunten, die in de laatste Raad voor de verkiezingen, met een overgrote meerderheid zijn aangenomen.
  • En het rapport  “Een vlucht naar Voren” waarin een mogelijk alternatief in zee wordt geschetst, zal zoals afgesproken voor de Raad worden geagendeerd.

Deze noodzaken verdere concretisering van het Samenwerkings standpunt over Schiphol, de werkgroep biedt aan in een constructieve samenwerking met de gemeente daar invulling aan te geven.

 

Reacties uitgeschakeld voor Overlast Schiphol mag niet Toenemen in Kaag en Braassem
Sluit Menu