Maart, April: Lager en harder

In Maart werden 5.400 passages geregistreerd, en in April waren dat er ca 7.000. Het verschil is te verklaren door toename vliegverkeer en de vaker zuidelijke windrichting in April.

In April vlogen ruim 2.200 vliegtuigen lager dan 1.000, meter. Hiervan produceerden er meer dan 500 een geluidbelasting groter SEL 80dB(A). Steeds meer maatschappijen (bv Atlas Air, Aeroflot, Yangtze River, Ethihad etc)  zijn ook de  start procedure NADP2 (langer, lager vliegen)  gaan gebruiken.

In 2014 was dat alleen KLM, voor 2018 wordt  verwacht dat ca 50 maatschappijen op deze manier gaan starten waardoor lokaal de overlast zal toenemen. De werkgroep blijft deze nadelige ontwikkeling volgen.

Reacties uitgeschakeld voor Maart, April: Lager en harder

Laat U Horen: Stem Morgen

Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezing.
In die  nieuwe raadsperiode 2018-2022 zullen de Schiphol ontwikkelingen van invloed zijn op de leefomgeving en gezondheid van de bewoners in de Schiphol regio.

 • Stopt de groei  van Schiphol op locatie bij max 500.000 vliegbewegingen ?.
 • Mag Schiphol blijven groeien?
 • Start de overheid met het onderzoeken van alternatieven (op zee)?
 • Gaat Lelystad in 2020 open?
 • Vermijden nieuwe vliegroutes de woonkernen ?.
 • Wat wordt het resultaat van het RIVM onderzoek naar de gevolgen van Ultra Fijnstof.

In de ORS (Omgevingsraad Schiphol) zullen de bewoners de belangen blijven verdedigen maar ook de lokale overheden,  zijn van belang voor het borgen van die bewonersbelangen in hun verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.

                                           

 

Reacties uitgeschakeld voor Laat U Horen: Stem Morgen

20 Ke beleidsregel aan de ketting

De gemeente Kaag en Braassem heeft met grote  meerderheid (CDA, PRO, SvKB en D66) maandagavond de beleidsregel over bouwen binnen de 20Ke contour verworpen, alleen VVD en LKB stemden voor. De beleidsregel  hield  o.m in dat nieuwe bewoners in het gebied een kettingbeding zouden moeten tekenen om te verklaren dat zij zich rekenschap gaven van de geluidsoverlast nu en in de toekomst. Dit met een boete beding van 100.000 Euro.
Pro, SvKB en D66 steunde de motie van het CDA (Doze) om dit onderwerp binnen de ORS (Omgevingsraad Schiphol) te behandelen immers de beleidsregel was buiten de ORS om tot stand gekomen.

Ook een tweede motie van het CDA (Doze) werd aangenomen met  alleen VVD en LKB tegen.
De motie riep het college op proactief weerstand te bieden tegen de groei van Schiphol op de huidige locatie om daarmee een toename van de overlast te voorkomen.

De werkgroep is verheugd over deze daadkracht en vindt dit een uitstekende basis voor de nieuwe Raad om haar verantwoordelijkheid voor de leefomgeving in de gemeente vorm te geven

2 Reacties

Januari,Februari; Winter met een oververhit Schiphol

 

 

De eerste twee maanden,  werd in januari ca 5.5.00 passages geregistreerd en in februari slechts ca 2.500 een duidelijk gevolg van de winter met veelal noordelijke en oostelijk windrichting.

Ook deze maanden zorgde het probleem Schiphol voor verdere opwarming van het debat rondom de groei (economisch belang)
Met als onderwerpen o.a.:

 • Uitstel Lelystad waardoor de Sector wil dat Schiphol nu al verder kan groeien dan de gemaakte afspraken van 500.000 vliegbewegingen tot 2021. De minister heeft aangegeven dat afspraak is afspraak en dat dat dus niet gaat gebeuren.Echter afspraken uit  het verleden hebben bij Schiphol nooit geleid tot garanties  voor de toekomst.
 • De vliegindustrie is één van de grote milieu vervuilers  maar valt buiten de klimaat akkoorden.
 • RIVM toont aan dat ook bij het taxiën van vliegtuigen Ultra Fijnstof wordt uitgestoten.
 • VVD -er Dijkstra uit de Tweede Kamer schoffeerde/discrimineerde  de bewoners delegatie in de ORS met de uitspraak ; “die grijze oude mannetjes”. Wordt dat het niveau van onze volksvertegenwoordiging?
 • Er dreigt een maatschappelijk ongewenste tweedeling in de BV Nederland maatschappij: De Schiphol slachtoffers die al jaren lijden onder de toenemende overlast en de Schiphol profiteurs met het motto: wel de lusten maar niet de lasten.
 • Nieuwe bewoners in gebieden in de nabijheid van Schiphol moeten in hun koopcontract een kettingbeding opnemen dat de woning in de geluidszone van Schiphol ligt . Dit met een boete beding van 100.000,-. Dit beleidsvoorstel is buiten het Advies orgaan van de Tweede Kamer, de ORS , tot stand gekomen. Zie ook standpunt ORSbewoners.
Reacties uitgeschakeld voor Januari,Februari; Winter met een oververhit Schiphol
Sluit Menu