Petities voor een leefbare toekomst

Vanmiddag worden aan twee Tweede Kamer Commissies petities aangeboden door bewoners groeperingen.
Startbanen in Zee zijn wel haalbaar
Zestig bewonersgroeperingen, (ook KBGeluid) in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie.  Schiphol kan niet blijven groeien op de huidige locatie.
In het rapport “Een vlucht naar Voren” worden de contouren voor een banenstels in Zee verder uitgewerkt.

Luchtvaart in de Klimaatwet

In haar petitie roept de “De Werkgroep Toekomst Luchtvaart” om van de luchtvaart dezelfde vermindering van opwarm-effecten te eisen als van overig Nederland en verzoeken de regering zodanige wettelijke maatregelen te nemen dat voor de luchtvaart op Nederlandse luchthavens dezelfde reductietaakstellingen gelden als voor andere Nederlandse bedrijven en huishoudens.

De werkgroep ondersteund beide petitie en zal bij het overhandigen vertegenwoordigd zijn.

Reacties uitgeschakeld voor Petities voor een leefbare toekomst

Inspectie Luchtvaart zwijgt

 

Op 9 Okt 2017 verschijnt  handhavings rapportage Schiphol over de periode nov 2016-mei2017 waarin de Inspectie melding maakt een drietal bevindingen die zij schriftelijk met Schiphol hebben gecommuniceerd.

Deze vage melding was voor de werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord” aanleiding om verduidelijking te vragen.
Een moeizaam proces, is gebleken.

Reacties uitgeschakeld voor Inspectie Luchtvaart zwijgt

Laatste Kwartaal: Geluid ook in de Pers

   

Het laatste kwartaal passeerden  16.500-18.200 vliegtuigen over Leimuiden waarvan  1.100 in de nacht. Het meetpunt in westelijk Leimuiden registreerde ca 1.700 passages meer, ook werd in dit meetpunt een cumulatieve geluidsbelasting gemeten van ca 58bB(A) Lden per maand.

Ook veel Pers geluid:
Het Lelystad debat, de onjuiste MER berekeningen, Slot op Vrachtvluchten, Aantal Nachtslots, Een Nieuw Kabinet ,  VNO bewering groeien tot wel 800.000 vliegbewegingen moet kunnen, Uitwerking  Klimaat akkoord etc, etc.

Reacties uitgeschakeld voor Laatste Kwartaal: Geluid ook in de Pers

September: “Negatieve Record Maand Gemeten”

September is  in 2017 tot nu toe,  qua overlast, een record maand in negatieve zin, met maar liefst ca 7.000 passages waarvan 580 in de nacht.
Op woensdag 20 september werd het dagrecord gebroken met  478 passages.

Andere meetfeiten zijn ook :
2.500 vliegtuigen passeerden de dorpskern lager dan 1.000 meter.
ca 5.000 (71%) kwamen lager dan 1.800 meter over.
219 Boeing 747’s, kwamen over op een gemiddelde hoogte van 813 meter.
1.600 passages met een piekgeluid van meer dan 60 dB(A).
8.900 minuten (ca 5 uur per dag ) vliegtuig lawaai.

Een conclusie van de werkgroep is; dat steeds meer maatschappijen gebruik maken van de startprocedure voor brandstof besparing (langer, lager vliegen)  de overlast toeneemt.

Actueel (Regeerakkoord, Motie Lelystad)

Reacties uitgeschakeld voor September: “Negatieve Record Maand Gemeten”

Maak op Schiphol van de Nood een Deugd

 

19 september 2017 Hans Buurma, voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart www.toekomstluchtvaart.nl

Acht gemeenten in het Groene Hart maken bezwaar tegen verdere groei van Schiphol ten koste van de leefomgeving (ikstemvoorstilte.nl). Tegelijk wijzen anderen op het economische belang van capaciteitsuitbreiding. Die trekt vooral prijsvechters aan en blijkt veel minder nut voor de economie te heb-ben dan velen denken. Ze genereren vooral budgettoerisme: slecht voor de mainport, de economie, de leefomgeving en het klimaat. Schiphol moet wel een hoogwaardige hub blijven. Het vrijetijdsvervoer is al zo omvangrijk geworden dat de regionale luchthavens in het komende decennium ruimte tekort zullen komen voor de afgesproken uitplaatsingen vanaf Schiphol, laat staan voor verdere groei. Hoe kan van deze nood een deugd gemaakt worden?

Reacties uitgeschakeld voor Maak op Schiphol van de Nood een Deugd
Sluit Menu