Januari,Februari; Winter met een oververhit Schiphol

 

 

De eerste twee maanden,  werd in januari ca 5.5.00 passages geregistreerd en in februari slechts ca 2.500 een duidelijk gevolg van de winter met veelal noordelijke en oostelijk windrichting.

Ook deze maanden zorgde het probleem Schiphol voor verdere opwarming van het debat rondom de groei (economisch belang)
Met als onderwerpen o.a.:

  • Uitstel Lelystad waardoor de Sector wil dat Schiphol nu al verder kan groeien dan de gemaakte afspraken van 500.000 vliegbewegingen tot 2021. De minister heeft aangegeven dat afspraak is afspraak en dat dat dus niet gaat gebeuren.Echter afspraken uit  het verleden hebben bij Schiphol nooit geleid tot garanties  voor de toekomst.
  • De vliegindustrie is één van de grote milieu vervuilers  maar valt buiten de klimaat akkoorden.
  • RIVM toont aan dat ook bij het taxiën van vliegtuigen Ultra Fijnstof wordt uitgestoten.
  • VVD -er Dijkstra uit de Tweede Kamer schoffeerde/discrimineerde  de bewoners delegatie in de ORS met de uitspraak ; “die grijze oude mannetjes”. Wordt dat het niveau van onze volksvertegenwoordiging?
  • Er dreigt een maatschappelijk ongewenste tweedeling in de BV Nederland maatschappij: De Schiphol slachtoffers die al jaren lijden onder de toenemende overlast en de Schiphol profiteurs met het motto: wel de lusten maar niet de lasten.
  • Nieuwe bewoners in gebieden in de nabijheid van Schiphol moeten in hun koopcontract een kettingbeding opnemen dat de woning in de geluidszone van Schiphol ligt . Dit met een boete beding van 100.000,-. Dit beleidsvoorstel is buiten het Advies orgaan van de Tweede Kamer, de ORS , tot stand gekomen. Zie ook standpunt ORSbewoners.
Reacties uitgeschakeld voor Januari,Februari; Winter met een oververhit Schiphol

Petities voor een leefbare toekomst

Vanmiddag worden aan twee Tweede Kamer Commissies petities aangeboden door bewoners groeperingen.
Startbanen in Zee zijn wel haalbaar
Zestig bewonersgroeperingen, (ook KBGeluid) in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie.  Schiphol kan niet blijven groeien op de huidige locatie.
In het rapport “Een vlucht naar Voren” worden de contouren voor een banenstels in Zee verder uitgewerkt.

Luchtvaart in de Klimaatwet

In haar petitie roept de “De Werkgroep Toekomst Luchtvaart” om van de luchtvaart dezelfde vermindering van opwarm-effecten te eisen als van overig Nederland en verzoeken de regering zodanige wettelijke maatregelen te nemen dat voor de luchtvaart op Nederlandse luchthavens dezelfde reductietaakstellingen gelden als voor andere Nederlandse bedrijven en huishoudens.

De werkgroep ondersteund beide petitie en zal bij het overhandigen vertegenwoordigd zijn.

Reacties uitgeschakeld voor Petities voor een leefbare toekomst

Inspectie Luchtvaart zwijgt

 

Op 9 Okt 2017 verschijnt  handhavings rapportage Schiphol over de periode nov 2016-mei2017 waarin de Inspectie melding maakt een drietal bevindingen die zij schriftelijk met Schiphol hebben gecommuniceerd.

Deze vage melding was voor de werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord” aanleiding om verduidelijking te vragen.
Een moeizaam proces, is gebleken.

Reacties uitgeschakeld voor Inspectie Luchtvaart zwijgt

Laatste Kwartaal: Geluid ook in de Pers

   

Het laatste kwartaal passeerden  16.500-18.200 vliegtuigen over Leimuiden waarvan  1.100 in de nacht. Het meetpunt in westelijk Leimuiden registreerde ca 1.700 passages meer, ook werd in dit meetpunt een cumulatieve geluidsbelasting gemeten van ca 58bB(A) Lden per maand.

Ook veel Pers geluid:
Het Lelystad debat, de onjuiste MER berekeningen, Slot op Vrachtvluchten, Aantal Nachtslots, Een Nieuw Kabinet ,  VNO bewering groeien tot wel 800.000 vliegbewegingen moet kunnen, Uitwerking  Klimaat akkoord etc, etc.

Reacties uitgeschakeld voor Laatste Kwartaal: Geluid ook in de Pers

September: “Negatieve Record Maand Gemeten”

September is  in 2017 tot nu toe,  qua overlast, een record maand in negatieve zin, met maar liefst ca 7.000 passages waarvan 580 in de nacht.
Op woensdag 20 september werd het dagrecord gebroken met  478 passages.

Andere meetfeiten zijn ook :
2.500 vliegtuigen passeerden de dorpskern lager dan 1.000 meter.
ca 5.000 (71%) kwamen lager dan 1.800 meter over.
219 Boeing 747’s, kwamen over op een gemiddelde hoogte van 813 meter.
1.600 passages met een piekgeluid van meer dan 60 dB(A).
8.900 minuten (ca 5 uur per dag ) vliegtuig lawaai.

Een conclusie van de werkgroep is; dat steeds meer maatschappijen gebruik maken van de startprocedure voor brandstof besparing (langer, lager vliegen)  de overlast toeneemt.

Actueel (Regeerakkoord, Motie Lelystad)

Reacties uitgeschakeld voor September: “Negatieve Record Maand Gemeten”
Sluit Menu