Maak op Schiphol van de Nood een Deugd

 

19 september 2017 Hans Buurma, voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart www.toekomstluchtvaart.nl

Acht gemeenten in het Groene Hart maken bezwaar tegen verdere groei van Schiphol ten koste van de leefomgeving (ikstemvoorstilte.nl). Tegelijk wijzen anderen op het economische belang van capaciteitsuitbreiding. Die trekt vooral prijsvechters aan en blijkt veel minder nut voor de economie te heb-ben dan velen denken. Ze genereren vooral budgettoerisme: slecht voor de mainport, de economie, de leefomgeving en het klimaat. Schiphol moet wel een hoogwaardige hub blijven. Het vrijetijdsvervoer is al zo omvangrijk geworden dat de regionale luchthavens in het komende decennium ruimte tekort zullen komen voor de afgesproken uitplaatsingen vanaf Schiphol, laat staan voor verdere groei. Hoe kan van deze nood een deugd gemaakt worden?

Reacties uitgeschakeld voor Maak op Schiphol van de Nood een Deugd

Juli/Augustus: Hectische Zomer

De zomermaanden kenden  zeer wisselende, vaak noordelijke , windrichting waardoor er in vergelijking met vorige zomers (juli 2016; ruim 8.000)  minder vliegtuigpassages werden geregistreerd. Gemiddeld ruim 5.000 waarvan 500 in de nacht.
Hectisch waren de vele persuitingen over de mogelijke groei van Schiphol.
Donderdag wordt  in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden betreffende het Selectiviteit beleid van Schiphol waarbij volgens de gemaakte afspraken Lelystad ingezet wordt voor “vakantie” verkeer om zodoende Schiphol en ook KLM meer ruimte te geven voor het bestemmingsverkeer.
Volgens die zelfde afspraak had Lelystad al in 2015 operationeel moeten zijn, maar door vertraging bij de LVNL en Schiphol  en het niet sturen/controleren  van de Tweede Kamer wordt Lelystad pas in 2019, 4 jaar later, gerealiseerd !!!
Alle partijen, ook de bewoners,  zullen bij die hoorzitting aanwezig zijn.
Klik hier voor het Bewoners standpunt

Reacties uitgeschakeld voor Juli/Augustus: Hectische Zomer

800.000 600.000 groei, groei $$$$

De ORS bewoners delegatie stelt dat de groeispeculaties zoals in de pers zijn verschenen van bv VNO-NCW en Schiphol onrealistisch zijn. Deze zijn volledig uit de lucht gegrepen en stuiten op o.a. wettelijke grenzen en ruimtelijke beperkingen.
Voor de volledige publicatie klik hier
Geen enkele speculatie ging in op de gevolgen voor omwonenden. Zorgelijk meent de werkgroep te moeten constateren ,dat in de gehele discussie rondom Schiphol de tendens ontstaat dat omwonenden steeds meer buitenspel dreigen te worden gezet.

Reacties uitgeschakeld voor 800.000 600.000 groei, groei $$$$

Juni: met zorgen voor later

In de maand juni werden ca 5.000 passages, waarvan 500 in de nacht, geregistreerd.
30 % van de passages vlogen lager dan 1.000 m over de bebouwde kom. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat steeds meer maatschappijen kiezen voor de nieuwe (sinds 2014) kerosine besparende start route waardoor er langer op lager niveau gevlogen wordt.

De werkgroep maakt zich ernstig zorgen over de voortgang en afronding van het Alders akkoord.
Sinds 2010 zijn de partijen bezig om middels  de Milieu effect Rapportage tot een wettelijke afronding te komen.
Het duurt en het duurt
waarom  is totaal onduidelijk,
passagiers chaos op Schiphol,
kabinets formatie nog niet rond.
Het lijkt wel of alsof deze factoren  met elkaar te maken hebben in een “geregiseerd” spel rondom de groeipotentie van Schiphol waarbij het de vraag is of de toekomstige leefbaarheid voor omwonenden buitenspel wordt gezet.

Reacties uitgeschakeld voor Juni: met zorgen voor later

Luchtvaart in het klimaatbeleid

Dat is het advies dat de “Werkgroep Toekomst Luchtvaart” geeft, in de publicatie op hun website

Luchtvaart staat buiten het klimaat akkoord van Parijs. De luchtvaart is een kroonjuweel van in onze economie en daarom moet het luchtverkeer net als onze economie aan de Parijse reductie bijdrage !

“De regering is mede verantwoordelijk voor de opwarming  door ons luchtverkeer” stelt de werkgroep in het artikel.

De werkgroep “Geluidshinder Kaag en braassem Noord” onderschrijft deze conclusie volledig.

Reacties uitgeschakeld voor Luchtvaart in het klimaatbeleid
Sluit Menu