Juli/Augustus: Hectische Zomer

De zomermaanden kenden  zeer wisselende, vaak noordelijke , windrichting waardoor er in vergelijking met vorige zomers (juli 2016; ruim 8.000)  minder vliegtuigpassages werden geregistreerd. Gemiddeld ruim 5.000 waarvan 500 in de nacht.
Hectisch waren de vele persuitingen over de mogelijke groei van Schiphol.
Donderdag wordt  in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden betreffende het Selectiviteit beleid van Schiphol waarbij volgens de gemaakte afspraken Lelystad ingezet wordt voor “vakantie” verkeer om zodoende Schiphol en ook KLM meer ruimte te geven voor het bestemmingsverkeer.
Volgens die zelfde afspraak had Lelystad al in 2015 operationeel moeten zijn, maar door vertraging bij de LVNL en Schiphol  en het niet sturen/controleren  van de Tweede Kamer wordt Lelystad pas in 2019, 4 jaar later, gerealiseerd !!!
Alle partijen, ook de bewoners,  zullen bij die hoorzitting aanwezig zijn.
Klik hier voor het Bewoners standpunt

Reacties uitgeschakeld voor Juli/Augustus: Hectische Zomer

800.000 600.000 groei, groei $$$$

De ORS bewoners delegatie stelt dat de groeispeculaties zoals in de pers zijn verschenen van bv VNO-NCW en Schiphol onrealistisch zijn. Deze zijn volledig uit de lucht gegrepen en stuiten op o.a. wettelijke grenzen en ruimtelijke beperkingen.
Voor de volledige publicatie klik hier
Geen enkele speculatie ging in op de gevolgen voor omwonenden. Zorgelijk meent de werkgroep te moeten constateren ,dat in de gehele discussie rondom Schiphol de tendens ontstaat dat omwonenden steeds meer buitenspel dreigen te worden gezet.

Reacties uitgeschakeld voor 800.000 600.000 groei, groei $$$$

Juni: met zorgen voor later

In de maand juni werden ca 5.000 passages, waarvan 500 in de nacht, geregistreerd.
30 % van de passages vlogen lager dan 1.000 m over de bebouwde kom. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat steeds meer maatschappijen kiezen voor de nieuwe (sinds 2014) kerosine besparende start route waardoor er langer op lager niveau gevlogen wordt.

De werkgroep maakt zich ernstig zorgen over de voortgang en afronding van het Alders akkoord.
Sinds 2010 zijn de partijen bezig om middels  de Milieu effect Rapportage tot een wettelijke afronding te komen.
Het duurt en het duurt
waarom  is totaal onduidelijk,
passagiers chaos op Schiphol,
kabinets formatie nog niet rond.
Het lijkt wel of alsof deze factoren  met elkaar te maken hebben in een “geregiseerd” spel rondom de groeipotentie van Schiphol waarbij het de vraag is of de toekomstige leefbaarheid voor omwonenden buitenspel wordt gezet.

Reacties uitgeschakeld voor Juni: met zorgen voor later

Luchtvaart in het klimaatbeleid

Dat is het advies dat de “Werkgroep Toekomst Luchtvaart” geeft, in de publicatie op hun website

Luchtvaart staat buiten het klimaat akkoord van Parijs. De luchtvaart is een kroonjuweel van in onze economie en daarom moet het luchtverkeer net als onze economie aan de Parijse reductie bijdrage !

“De regering is mede verantwoordelijk voor de opwarming  door ons luchtverkeer” stelt de werkgroep in het artikel.

De werkgroep “Geluidshinder Kaag en braassem Noord” onderschrijft deze conclusie volledig.

Reacties uitgeschakeld voor Luchtvaart in het klimaatbeleid

Akkoord wijken voor Money, Money,Money ?

“Koffers niet meer van boord op Schiphol” is de titel het Leids Dagblad artikel doelend op één van de adviezen van een  onderzoek naar de regelgeving druk op Schiphol.
Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van I&M uitgevoerd.
Één van de suggesties in het rapport is ook dat het Alders akkoord, extra taxiën tot gevolg heeft,  dus meer kerosine verbruik, dus extra  kosten.
Een simpele worst case rekensom leert dat een  Boeing 747 taxiënd van de Polderbaan naar de gate  840 liter verbruikt,  kosten;  een kleine 600 euro.
Met een kleine ticket toeslag van ongeveer 2 á 3 euro is dat opgelost.

De werkgroep is zeer verbaasd en verontrust dat waar het om geld gaat de oplossing gezocht wordt in het sleutelen aan akkoorden en voorbij gegaan wordt aan het waarom en de waarde van het akkoord.

In het LD artikel wordt verondersteld dat in haar reactie naar de Tweede Kamer , staatssecretaris Dijksma niet zal afwijken van de gemaakte afspraken met bewoners, overheid en sector.

Reacties uitgeschakeld voor Akkoord wijken voor Money, Money,Money ?
Sluit Menu