Petities voor een leefbare toekomst

Vanmiddag worden aan twee Tweede Kamer Commissies petities aangeboden door bewoners groeperingen.
Startbanen in Zee zijn wel haalbaar
Zestig bewonersgroeperingen, (ook KBGeluid) in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie.  Schiphol kan niet blijven groeien op de huidige locatie.
In het rapport “Een vlucht naar Voren” worden de contouren voor een banenstels in Zee verder uitgewerkt.

Luchtvaart in de Klimaatwet

In haar petitie roept de “De Werkgroep Toekomst Luchtvaart” om van de luchtvaart dezelfde vermindering van opwarm-effecten te eisen als van overig Nederland en verzoeken de regering zodanige wettelijke maatregelen te nemen dat voor de luchtvaart op Nederlandse luchthavens dezelfde reductietaakstellingen gelden als voor andere Nederlandse bedrijven en huishoudens.

De werkgroep ondersteund beide petitie en zal bij het overhandigen vertegenwoordigd zijn.

Sluit Menu