Privacyverklaring

Werkgroep geluidshinder Kaag en Braassem Noord, nader te noemen “Werkgroep”
verklaren de onderstaande privacy verklaring:

 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:
Werkgroep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u ons communiceert met, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Werkgroep heeft verstrekt. Werkgroep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Werkgroep GEGEVENS NODIG HEEFT:
Werkgroep verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

HOE LANG GEGEVENS BEWAART:
Werkgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien niet langer noodzakelijk.

DELEN MET ANDEREN:
Werkgroep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:
Op de website van Werkgroep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Werkgroep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS:
Werkgroep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Werkgroep te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op.

Werkgroep heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Werkgroep.
Werkgroep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

COOKIES:
Bij het eerste bezoek aan de website van de Werkgroep, krijgt u de keus of u akkoord gaat met het gebruik van cookies. De website, maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed werken van de website.
U kunt het gebruik van cookies afwijzen door op NEE te klikken. De kans bestaat dan wel dat de website niet geheel zoals bedoeld kan functioneren.

 BEVEILIGEN
Werkgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Werkgroep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Werkgroep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Werkgroep op via info@kbgeluid.nl

www.kbgeluid.nl is een website van de Werkgroep en is als volgt te bereiken:

E-mailadres: info@kbgeluid.nl

Sluit Menu