Maandrapportage Juni 2012

In de maand juni passeerden ca 5.200 vliegtuigen Leimuiden waarvan ca 400 in de nacht. De windrichting was hoofdzakelijk zuidelijk, slechts 11 dagen kende een noordelijke windrichting waardoor er niet van de Kaagbaan werd gestart.

Door een technische storing is het meetpunt 261 tot 22 juni buiten gebruik geweest.
Qua geluidsbelasting produceerden ca 80% van de passages een geluidsbelasting van meer dan 70dB(A) sel.

Juni passages 2012
Juni geluid 2012

Juni hoogte 2012

Reacties uitgeschakeld voor Maandrapportage Juni 2012

Maart met geluid geëindigd

 De maand maart was relatief rustig door de vaak noordlijke windrichting en het onderhoud van de kaagbaan in de laatste week. De afbeelding laat zien dat er op 30 maart vanaf 20.10 weer vanaf de Kaagbaan gestart kon worden. Toch werden er in Leimuiden gem 3350 passages, waarvan 154 ’s nachts, geregistreerd.

Reacties uitgeschakeld voor Maart met geluid geëindigd

Januari 2012 eindigt rustig

De laatste dagen van januari waren zeer rustig met gemiddeld 25 dalende vliegtuigpassages per dag en nauwelijks nachtvluchten.
Gemiddeld ca 5.500 passages waarvan ca 200 s’nachts.

De Boeing 747 is één van de types die het meeste geluid produceert in januari.
Nadeel van dit type is, dat het niet in staat is een vaste bochtstraal te vliegen waardoor er voor Leimuiden een gunstiger route gevlogen zou kunnen worden.

1 Vliegtuig Passages en Geluidsniveaus

Meetpunt 262 is de maand januari een korte periode verstoord en buiten gebruik geweest vandaar de afwijkende aantallen ten opzichte van de andere 2 meetpunten

Klik hier voor het grafisch overzicht.

2 Top Twintig Geluids passages

De geluidsbelasting deze maand was in het totaal 117 uur
De Boeing 747 is één van de grootste veroorzakers van geluidbelasting.
In januari passeerden ca 1.900 Boeings van dit type boven Leimuiden en produceerde in het totaal 5 uur geluidbelasting, Cathay Pacific en KLM komen het vaakst in deze klassering voor. Een nieuwkomer is; Katilla Air een amerikaans vracht maatschappij die ook met Boeing 747 vliegt.

Klik hier voor overzicht

3 Top Twintig Laagvliegers.
Klik hier voor overzicht

Reacties uitgeschakeld voor Januari 2012 eindigt rustig

December 2011, de meeste vliegtuig passages

Met een gemiddelde van 7.900 passages, waarvan 279 s’nachts, was december 2011 de drukste maand sinds de start van het geluidsmeetnet. Meer dan 8.200 passages bij MP262 is veel. De wind was hoofdzakelijk uit zuidelijk richting.

1 Vliegtuig Passages en Geluidsniveaus

Klik hier voor het grafisch overzicht.

2 Top Tien Geluids passages

De geluidsbelasting deze maand was in het totaal 155 uur (vorige maand 109)
De KL877 van KLM op oudejaarsavond om 21.13 was de lijst aanvoerder met 93.1 dBA (LAsmax)
Klik hier voor overzicht

3 Top Tien Laagvliegers.
Opmerkelijk is dat het hoofdzakelijk startende passages waren die relatief laag overkomen.
Klik hier voor overzicht

Reacties uitgeschakeld voor December 2011, de meeste vliegtuig passages

November 2011 wisselvallig

fig. 1

Mist en regelmatig wind uit noord en oostelijke richting betekende een minder aantal passages dan gemiddeld.

Totaal werden er 4.700-5.110 passages geregistreerd waarvan ca 200 s’nachts.
33.5 % van het vliegverkeer startte in de maand november vanaf de Kaagbaan.
De laatste week was weer gemiddeld met toch nog 300 tot 400 passages per dag.
Onduidelijk is nog of er sprake zal zijn van een seizoen trend.
December wordt een belangrijke maand omdat, volgens de planning, het 1e proefjaar van het Alders akkoord wordt geëvalueerd
en een eerste concept van de Luchtruimvisie zal worden gepresenteerd.
Bij beide onderwerpen is de werkgroep betrokken.

Van en naar het Schiphol controle gebied (vijfhoek afb 1) zijn 5 vertrek (blauw) en 3 aankomende (geel) corridors waarbinnen de vliegbewegingen moeten plaatsvinden.
Binnen deze corridors zijn de vliegroutes, inclusief een afwijkings-marge, vastgesteld.
Ook deze maand zijn weer afwijkende vliegbewegingen geconstateerd.
Volgens de instanties vallen deze afwijkingen binnen de wettelijke normen


1 Vliegtuig Passages en Geluidsniveaus

Klik hier voor het grafisch overzicht.

2 Top Tien Geluids passages

De geluidsbelasting deze maand was in het totaal 109 uur (vorige maand 145)
173 passages produceerden een max geluidsniveau van boven de 70 dBA (Lamax)
Klik hier voor overzicht

3 Top Tien Laagvliegers.
Opmerkelijk zijn de vlieghoogtes beneden de 300 m en met name de 160 m van een Lufthansa passage was een laagte record.
Klik hier voor overzicht

Reacties uitgeschakeld voor November 2011 wisselvallig
  • 1
  • 2
Sluit Menu